ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yabacıların Çalışma İzni

Yabancıların Oturum İzni

Türk Vatandaşlığı Başvuru İşlemleri

A-B Turizm Seyahat Acenteliği işlemleri

Turizm İşletme Belgesi işlemleri

Turizm yatırım Belgesi İşlemleri

Belediye Ruhsatı İşlemleri

Anaokul ve Kreş Ruhatları

Gıda İşletme Kayıt Belgesi

Kapasite raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

     Yabancı hizmetçi bakıcı olarak evlerde çalışan bu yabancıların çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-sisteminden online olarak yapılır. Yabancıların  GÖÇ idaresinden almış oldukları  ikamet izni belgesini uzatma başvuruları olumsuz olarak sonuçlanmaktadır.

İkamet iznini uzatamayan yabancı bakıcı hizmetliler kendi ülkelerine gidip Tük Büyükelçiliğinden yurt dışından çalışma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Türkiye’de gerek kaçak olarak çalışanlar gerekse de ikamet izni ile bulunup çalışma izni almadan çalışan yabancılar evlerde bakıcı olarak İş yerlerinde sigortasız ve izinsiz çalışan yabancıların çalışma izni almaları kanunen zorunludur.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır
Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

Yabancı çalışma izni başvuru işlemlerinde lütfen bizleri arayınız sağlıklı ve güvenilir hizmette 1987 yılından bu güne bir çok mevzuat ve işlemleri için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Yabancı çalışma izni uzatma başvurusu

Yabancıların  çalışma izni işlemlerinde Çalışma Bakanlığına yapılan uzatma başvurusu e- sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yabancı bakıcı veya şirket çalışanı yabancı personelin çalışma izni uzatma başvurusu işlemleri için gerekli olan belgeler scannerden bilgisayara taratılarak daha sonra işveren kişinin e-devblet e- imza ve kep hesabı bilgisi ile Çalışma Bakanlığı online sitemize giriş yapılır.

Yabancı çalıştıran işveren çalışma izin süre uzatımı

Evlerinde çocuk bakımı için yabancı çalıştıran işveren, Yaşlı annesine veya babasına baktırmak için evinde yabancı bakıcı çalıştıran işveren ve Evinde bakıma muhtaç hasta veya yatalak hastası olan bu nedenle yabancı bakıcı çalıştıran işveren ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından daha önce almış oldukları çalışma izni belgelerinin süre uzatımı işlemini  Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü e sistem üzerinden online olarak e- imza ve kep hesabı ile yapacaklardır.

Yabancıların çalışma izni başvurusu için gerekli şartlar

Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapabilmesi için mevzuatlar ile belirlenmiş olan gerekli şartlar sırası ile aşağıda açıklanmıştır.

  1. Yabancı kişi evlerde hasta, yaşlı ve çocuk bakıcısı olarak çalışma izni başvurusu yapabilir.
  2. Turizm sektöründe çalışan yabancıların otellerde resepsiyonda veya kat görevlisi vb görevlendirmelerde yabancı personel çalışma izni için Çalışma Bakanlığına başvuru yapabilir.
  3. Dış ticaret şirketleri; Şirketlerin ürettikleri ürünleri vb emtiaları dış pazarlara pazarlayacak ve müşteri ilişkilerini yürütecek ihracata katkı sunacak yabancıların dış ticaret meslek elemanı olarak yabancı çalışma iznine başvuru yapabilir.

Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde yabancı kişi Türkiyeden doğrudan Çalışma Bakanlığına başvuru yapacak ise öncelikle GÖÇ idaresinden alınmış en az 6 aylık ikamet izin belgesi olması gerekir. Eğer ikamet izin belgesi alamamış ise mutlaka yabancı uyruklu kişi kendi ülkesinde gidip beraberinde çalışma izni başvurusu için hazırlanan dosya ile Yurt dışındaki Türk Konsolosluğundan alınacak randevu tarihinde yurt dışından başvuru yapabilir. Bu başvuru yapıldığında verilen elektronik numara ile Türkiye de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapılır.

Yabancıların çalışma izni uzatma başvurusu

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurularında olumlu değerlendirilen yabancılar için, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini geçmemesi şartıyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı iş dalında ki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Yabancılar Çalışma izni süre uzatması için yapılan başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

 

 

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu işlemlerinde ilk başvurular 1 yıl süreli olarak çalışma izni verilir, Daha sonraki yıllarda çalışma izni uzatma başvurusu değerlendirmelerinde 2 yıl olarak çalışma izni uzatılır. Daha sonraki  yılda ise 3 yıl olarak çalışma izni süre uzatma belgesi düzenlenmektedir.
Yabancı çalışma izni uzatma işlemi başvurusu Bakanlık yetkili uzmanlarında değerlendirilir ve gerekli belgeler eksik değil ise ve kriterlere uygun ise genelde olumlu olarak uzatma başvurusu sonuçlanır.

 

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Elektronik

Yabancıların çalışma izni uzatma başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e devlet elektronik sisteminden e imza ve KEP hesabı ile gerekli belgelerin sisteme taratma işlemi yapılarak çalışma izni uzatma başvurusu yapılabilmektedir.
Evlerde Hasta bakımı, çocuk bakımı ve ileri yaşlı bakımı ile ilgili yabancı bakıcı çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde elektronik sistemde e-imza ve KEP hesabı ile yapılmaktadır.

Çalışma izni Uzatma Başvurusunda İstenilen Belgeler

YABANCI PERSONEL EVRAKLARI

Pasaport Fotoğraflı Sayfa ve En son giriş yaptığı sayfa
Diploma Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Suret
Çalışma İzin belgesi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

ŞİRKET EVRAKLARI
Kuruluş ve son sermaye ticaret sicil gazetesi
İmza sirküsü
Vergi levhası
En Son Yıl Bilanço ve Gelir tablosu Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Onaylı ıslak mühür imzalı
SGK sigorta 1 aylık hizmet dökümanı ve tahakkuk fişi
Ticaret Odası Faliyet Belgesi
Vergi ve Sigorta Bocu Yoktur yazısı
E-İmza ve KEP Hesabı bilgisi

Not: Bu evrakları scanner ile taratıp turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com adresime gönderirseniz; Belirli süreli iş sözleşmesini hazırlayıp size tekrar e-mail olarak gönderirim işveren ve yabancı personel imzalar; Bize e-mail olarak gelmiş olan yukarıda listede belirttiğimiz belgeler ile Çalışma Bakanlığı işlemlerinizi yapabiliriz.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla
Turgay Turan
Genel Koordinatör
05337667060