Kategori arşivi: Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediye işyeri açma ruhsatı
Belediye işyeri açma ruhsatı

Belediyeden işyeri ruhsatı almanız için faaliyet alanınızın türüne göre ve hangi işi yapıyor iseniz işyerinizde olması gereken şartları ona göre tamamlamanız gerekir.
Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurularında umuma açık işyerlerinin işyeri açma ruhsatı başvurusu ve

Umuma açık istirahat ve eğlence işyeri Belediye ruhsatı için gerekli belgeler

1)Umuma açık işyerini açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından
a)Nüfus cüzdan örneği
b)İkametgâh belgesi
c)Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu
d)Adli sicil belgesi
e)Renkli fotoğraf
f)Esnaf odalarına kayıt belgesi
g)Bağ kur-SSK-Emekli Kartı
h)Vergi levhası fotokopisi
i)Komşu muvaffakatı
j)Sağlık muayene cüzdanı fotokopisi(çalışan personelin)
2)Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından
a)Kuruluş ilanı
b)Açılması istenilen içkili yer için, yönetim kurulu kararı tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi
c)Açılması istenilen içkili yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler
3)İşyeri bakımından
a)İşyeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
b)Tasdikli tapu senedi sureti
c)Yönetim planında aksine hüküm yoksa tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile tapuda işyeri olarak görünen yerler için ise kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı,
d)Ruhsat Taahhütnamesi noterden, (iskânsız olan yerlerden)
e)Fenni Rapor (iskânsız olan yerlerden)
f)İşyerinin dış cephe resmi
g)İşyerini gösterir basit kroki
h)Numarataj yazısı

 

İstanbulda ilçelere göre Belediye işyeri açma ruhsatı başvurularından örnekler

Esenyurt Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Beylikdüzü Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Başakşehir Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Bakırköy Beelediyesi işyeri açma ruhsatı

Güngören Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Küçükçekmece Belediyesi işyeri  açma ruhsatı

Arnavutköy Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Bağcılar Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Silivri Belediyesi işyeri açma ruhsatı

Gibi birçok Belediyelerin sınırları içerisinde bulunan işyeri mağaza, lokanta, cafe, pastane, kuaför,küçük veya büyük imalathaneler, atölyeler, fabrikalar vb işyeri statüsündeki işletmeler belediye ruhsatı almak için mutlaka ilgili Belediyeye başvuru yapmaları gerekir.