Kategori arşivi: Esenyurt Belediyesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı

Esenyurt Belediyesi ruhsat başvurusu

Esenyurt Belediyesi ruhsat başvurusu

Eseyurt Belediye sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen firmaların veya şahısların Esenyurt Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı izni işlemleri için gerekli evrakları aşağıda sıralanmıştır

 • Esenyurt Ruhsat Müdürlüğüne hitaben Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı görülecek).
 • Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 • Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı.
 • Oda Kaydı  (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
 • Konut bölgesindeki işyerleri, apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli  MUVAFFAKATNAME.
 • Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi.
 • Kira Kontratı (Aslı Görülecek).
 • İskan Belgesi – İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi +Yapı Ruhsatı).
 • Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
 • İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
 • İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
 • 2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
 • Ruhsat başvuru sahibi (Vergi Levhasındaki isim) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada sözleşmesi.
 • İşyerine ait Çevre Temizlik, Emlak Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ödendi makbuzu.
Esenyurt belediyesi ruhsat başvurusu
Esenyurt belediyesi ruhsat başvurusu

Esenyurt Belediyesi Sıhhi Müessese Ruhsatı için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

ESENYURT DA SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Vergi Levhası ( Aslı Görülecek ).
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
Oda Kaydı ( Ticaret Odası veya Esnaf Odası ).
Ustalık Belgesi ( Lokanta, Pastane, Berber, vb. ).
Konut Bölgesindeki işyerleri için Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
Kira kontratı ( Aslı Görülecek ).
İskân Belgesi- İmar Müdürlüğünden Tasdikli ( Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
İşin Özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
Ruhsat başvuru sahibi ( Vergi Levhasındaki isim ) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada makbuzu.
İşyerine ait Çevre Temizlik ödendi makbuzu.

Esenyurt belediyesi işyeri açma ruhsatı

ESENYURT DA UMUMA AÇIK MÜESSESELERİN RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

Esenyurt Belediyesine hitaben Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Vergi Levhası ( Aslı Görülecek ).
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
Konut Bölgesindeki işyerleri, Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME.
Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.).
Adli Sicil Belgesi.
Sağlık Raporu.
Kira Kontratı ( Aslı Görülecek ).
İskân Belgesi – İmar Müdürlüğünden Tasdikli ( Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
İşin Özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.