Kategori arşivi: İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı

Türkiye de yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı başvurularında aranan şartlar ve İranlıların Türk vatandaşı olması için bir milyon dolarlık değerinde mülk alması şeklinde vatandaşlın başvurusu işlemleri ve gerekli evraklar.

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı
İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı başvurusu                                                                                                                                                           

İranlı yabancılardan Türkiye de mülk alarak vatandaş olabilmeleri imkanı vardır. İstisnai olarak Türk vatandaşlığı başvurularında gerekli evraklar  nelerdir ve  vatandaşlık için hangi kuruma  başvurmak lazım ? Ayrıca mülk almadan önce hangi işlemleri yapmak lazım gibi bir çok mevzuat ve konu ile ilgili bilgiyi aşağıda paylaşacağız.

Türk vatandaşlığına başvuru şartları

– En az 2.000.000 Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tesbit edilen, (Şirket Kurup Yapılacak üretim veya döviz kazandırıcı sektörel yatırımlar)

– En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

– En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.

-En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alma ve üç yıl süre ile elinde tutma

Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur değerleri baz alınır.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli evraklar

  • Yabancı uyruklu kişinin Pasaport  Örneği
  • Yabancı uyruklunun ikamet izninin noter tasdikli örneği
  • Yabancılara alınan Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
  • Yabancılara Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
  • Yabancı kişinin Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına kurumlar arasında bilgi paylaşılmasına açık rızayı belirtir)