Kategori arşivi: İşletme ruhsatı başvurusu

İşletme ruhsatı için gerekli evraklar

İşletme ruhsatı için gerekli evraklar

Sıhhi Müesseseler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularında gerekli evraklar.

 • İşletme Ruhsatı Başvuru formu,
 • İşetme ile ilgili Tapu fotokopisi,
 • İşletmenin İskan belgesi
 • İşletilecek yer kira ise  kontratının aslı ve fotokopisi,
 • İşletmenin Vergi levhası,
 • Tesisin Yerleşim yeri belgesi,
 • İşletmeci Şahıs ise Nüfus cüzdanı sureti,
 • İşletmeci şahıs ise  3 adet vesikalık fotoğrafı,
 • İşletme şirket ise başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi
 • Ayrıca Meslek odası veya ticaret odası kaydı,

İşletme ruhsatı için gerekli evraklar

  İşletme ruhsatı için gerekli evraklar

 

İşletme ruhsatı için gerekli şartlar

 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri ; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.

İşletme ruhsatı için gerekli evraklar istanbul

Lokanta, pastane, vb yiyecek içecek servisi ve üretimi yapılan tesislerin işletme ruhsatı başvurularında gerekli evraklar listesi.

Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı

Lokanta ruhsatı için başvuru formu,
Tapu fotokopisi,
Lokantanın kurulacağı dükkanın İskanı
Tesisin Kira kontratının aslı,
İşletmenin Vergi levhası,
İşletmecinin İkametgah senedi,
İşletmecinin Nüfus cüzdanı sureti,
İşletme tesisin itfaiye raporu (Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
İşletmeci şahıs ise 3 adet vesikalık fotoğrafı
İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
Gıda üretimi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi,
Gıda üretimi yapılan işletmelerin çalışanlarına ait “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu.

Eğlence yeri açma ruhsatı için gerekli belgeler

İşyeri umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise
İşletme ruhsatı başvuru formu,
İşletme ile lgili tapu fotokopisi,
İşletme binasının veya dükkanının İskan belgesi
İşletmenin bulunduğu binanın yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır),
İşletme kiralık ise kira kontratının aslı,
İşletmecinin vergi levhası,
İşletmecinin ikametgah adres yeri belgesi
İşletmecinin Nüfus cüzdanı sureti                                                                                                                                              İşletme ile ilgili İtfaiye raporu ( Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
İşletmeci şirket ise  başvuruda şirkete ait imza sirküsü, Ticaret Odası faaliyet belgesi ve Ticaret sicil gazetesi,
İşletmeci şahsın 3 adet vesikalık fotoğrafı
İşletme yerinin açık adresini gösteren kroki,
İşyerinde çalışanların ikametgahı, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),
İşletme Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,
İşletmede kurulmuş olan güvenlik kamerasının fatura fotokopisi,
İşletmecinin Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
İşletmenin tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
İşletmeye ait gayrimenkulün Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
İşletme faaliyetinde gıda işi yapılıyor ise işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

Lokanta  işletme ruhsatı için gerekli belgeler

1 Sınıf Lokanta için
1- Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır.
2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.
4- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
5- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
6- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.
7- İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır.
8- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
9- Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır. Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
10- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.
11- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
12- Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
13- Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır.
14- Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir.
15- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

İşletme ruhsatı için aranan şartlar

İşletme işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerlerinde  aşağıdaki şartlar aranır.

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
ı) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

1 sınıf gayri sıhhi müessese için aranan şartlar

Tesis için yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;

1) Ruhsat başvuru formu,
2) Tesis ile ilgili sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği,
3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,
4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,
5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

1 sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatı için gerekli belgeler

Ruhsat  başvurusu için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
4) Sorumlu müdür sözleşmesi,
5) Emisyon izni veya analiz raporu,
6) Deşarj izni veya analiz raporu,
7) Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.