Kategori arşivi: İtfaiye Raporu

İtfaiye raporu nasıl alınır

İtfaiye raporu nasıl alınır

İstanbul genelinde ilçe belediyelerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvurularınızda İstabul büyük şehir belediyesi ruhsat denetim itfaiye müdürlüğü tarafından itfaiye görüş raporu tanzim edilir. İlçe belediyelerine yapmış olduğunuz ruhsat başvuru dosyasını teslim ettiğinizde ilgili ilçe belediyesi itfaiye müdürlüğüne itfaiye raporu için dosyayı gönderir ve bu şekilde itfaiye raporu başvuru süreci başlamış olur.

İtfaiye raporu nasıl alınır
İtfaiye raporu nasıl alınır

İtfaiye raporu almak için gerekli belgeler

İtfaiye Müdürlüğüne doğrudan müracaat yapılamaz işyeri ruhsat izni başvurusu yapmış olduğunuz Belediye Ruhsat Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye müdürlüğüne itfaiye görüş raporu için istek de bulunur ve gerekli olan belgeler ilk başlangıçta işyeri ruhsatı alımı için başvuru yapıldığında İlçe Belediye Ruhsat Müdürlüğüne teslim edilir.

İTFAİYE RAPORU İSTENEN İŞYERLERİ İÇİN TANZİM EDİLEN İTFAİYE RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRECİ
İtfaiye raporu isteyen kurum Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları dışında bir kurum ise (İlilçe Emniyet Md. İl-ilçe Milli Eğitim Md. İl-ilçe Sağlık Md. vb.)
Şirket adına olan müracaatlarda şirket kaşesi ve yetkilisi veya noterden vekaleti olan kişiler, Şahıs müracaatlarında kendisi veya noterden vekaleti olan kişiler Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği kayıt bölümünden başvuru formunu doldurarak müracaatını yapar.
İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler ilçe belediye başkanlığına başvuru yapacak olup alınan başvurular İtfaiye Görüş Programı üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından On-line olarak İtfaiye Müdürlüğüne iletilir..
İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler için İstanbul Büyükşehir İtfaaiye Müdürlüğüne doğrudan müracaat alınmamaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından çalışma ruhsatı alacak olan işletmelerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bilgi Edinme Bürosuna müracaat yapmaları gerekmektedir. Yukarıda açıklanan şekilde yapılan müracaatlar haftanın Perşembe günleri ilçe ilçe tasnif edilerek haftalık program yapılır.
İşletmeler program doğrultusunda belirlenen günde kontrolörler tarafından Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygunluğu işyerine gidilerek kontrol edilir.
Tetkiki yapılan işyerinin iki nüsha halinde İtfaiye Raporu kontrolör tarafından tanzim edilerek imza altına alınır ve üst amirlere onay için sunulur.
İmzalanan itfaiye raporunun asıl nüshasının bir tanesi ilçe belediye başkanlığı kuryesi tarafından İstanbul büyük şehir belediyesi ruhsat denetim itfaiye müdürlüğünden teslim alınır, diğer kurumlara yazılan raporlar ise posta yolu ile gönderilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personel ve Kalem Şefliğine teslim edilir. İkinci nüsha itfaiye raporları ise ilçe ilçe tasnif edilerek arşivlenmek üzere dosyalanır.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından işyeri sahiplerine işleri acil olanlara (İşyeri mühürlü, süresi kısıtlı olanlar, v.b) bir fotokopisi imzadan çıktıktan sonra resmi belge ibrazı (şahıs ise nüfus kâğıdı, şirket adına ise yetki belgesi veya noter vekaleti) karşılığında verilmektedir.
İlçe Belediye Başkanlığından gelen müracaatlarda asıl nüsha İtfaiye Raporu verilmemektedir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne haftanın Perşembe günü dâhil yapılan müracaatlar bir sonraki hafta içinde, Perşembe den sonra yapılan müracaatlar ise yaklaşık 15 gün içinde tetkiki gerçekleştirilmektedir.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ortalama 15 gün içerisinde işyeri kontrol edilerek cevap verilmekte olup yasal süre 30 gündür. Başvurunun yapılacağı birimlerin iletişim bilgileri https://zabita.ibb.istanbul/ruhsat-denetim-mudurlugu-itfaiye-raporu-sureci/
web adresinden bulabilirsiniz.