Kategori arşivi: YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ GEREKLİ EVRAKLAR

Yabancı personel çalışma izni başvurusu işlemlerinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mevzuat ve yönetmeliklerine göre, yabancı personel çalıştıracak firmanın, neden yabancı personel çalıştırmak istediğinin gerekçesinin, makul ve kabul edilebilir olması gerekir.

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİNDE  GEREKLİ EVRAKLARI
Pasaport Fotoğraflı Sayfa ve En son giriş yaptığı sayfa
Diploma Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Suret
İkamet İzin belgesi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

ŞİRKET EVRAKLARI
Şirket kuruluş gazetesi ve en son sermaye artış gazetesi (Şirket ödenmiş sermayesi 100.000 TL den aşağı olmayacak)
İmza sirküsü
Vergi levhası
En Son Yıl Bilanço ve Gelir tablosu Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Onaylı ıslak mühür imzalı
SGK sigorta 1 aylık hizmet dokümanı ve tahakkuk fişi
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
Vergi ve Sigorta Bocu Yoktur yazısı
ŞİRKET E-İMZA VE KEP HESABI ile Çalışma Bakanlığına Başvuru yapılacaktır.