Kategori arşivi: Yabancılar Oturum İzni

Çalışma Amaçlı Oturma İzni

Yabancıların çalışma amaçlı oturma izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan Yabancıların çalışma amaçlı izin belgeleri aynı zamanda oturma izni yerinede geçmektedir. Daha önceleri alınan çalışma izni belgesi Yabancılar şubeden çalışma amaçlı ikamet tezkeresi olarak kayıt işlemi görmesi gerekiyordu. Ancak son yapılan mevzuat değişiklikleri ile Çalıma Bakanlığından alınan çalışma izni aynı zamanda ikamet iznini de kapsamaktadır. Yani çalışma amaçlı ikamet izin belgesi işlemi yürürlükten kaldırılmış yerine sadece çalışma izni belgesi alımı geçerli olmuştur.

Yabancıların çalışma izni başvurularında yabancı uyruklunun çalışacağı iş dalına göre kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere göre yapılan başvurular olumlu neticelenmektedir.

Çalışma ve Oturma İzni Nasıl Alınır ?

Çalışma ve Oturma İzni Nasıl Alınır ?

Yabancıların Türkiye de doğrudan Çalışma Bakanlığına çalışma izni

Yabancı ev hizmetlisi çocuk bakımı yaşlı veya hasta bakımı işlemlerinde Türkiye’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan başvurularda Yabancı kişinin Göç İdaresi Müdürlüğünden en az 6 aylık ikamet izni belgesi alması şarttır. (Not: yabancılara uygulamadaki mevzuatlara göre ikamet izin belgeleri 1 yıl olarak düzenlenmektedir) Türkiye’de ikamet izin belgesi almadan  veya (Vize ihlali yaptığı Kaçak olduğu için  Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi  Bulunmayan Yabancılar)  Yabancı uyruklunun kendi ülkesindeki Türk Büyük Elçiliğine e-devlet sistemindeki formu doldurur ve Türk Konsolosluğunun istemiş olduğu evrakları Konsolosluğa ibraz eder  başvuru ile yabancıya verilen elektronik başvuru numarası ilgi tutulup  Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-devlet sistemine gerekli belgeler online olarak taratılır ve alınan çıktı başvuru formu imzalanıp dilekçe ekindeki evraklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilir ve makul sürede Çalışma Bakanlığı dosyayı inceleyip neticelendirir Alınan çalışma izni ile işveren SGK Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurup ev hizmetlerinde işçi çalıştırmak amaçlı Sigorta kaydı yaptırır ve her ay çalışanın sigortasını  SGK Banka hesabına yatırır.

Çalışma İkamet İzni

Çalışma İkamet İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurularında aranan şartlar ile birlikte gerekli evraklar listesinin en başında yabancı uyruklunun GÖÇ idaresinden alınmış ikamet izni belgesi istenilmektedir.

Yabancıların çalışma izni başvurularında ikamet izni belgesi ekleyebilmek içinde GÖÇ idaresinden e-randevu alarak Turistik amaçlı ikamet izin belgesi almak gerekir. Çalışma izni başvurularında yabancı uyruklu kişinin hangi departmanda ve ne amaç ile çalışacağı önem arzetmektedir. Keza Çalışma Bakanlığı neden Türk personel değil de yabancı personel çalıştırmak istiyorsunuz sorusuna mantıklı  cevap yabancı personelin çalışacağı  personelin çalışacağı pozisyonla doğrudan ilişkilidir.

Çalışma Bakanlığına başvurularda yabancı ev  hizmetlisi başvuruları başlığı altında detay mantık ise evde bebek veya çocuk bakıcısı olarak çalıştırmak ihtiyacı ile çalışma izni için başvuru şekli veya Evde Hasta bakıma muhtaç kişi için yabancı uyruklu çalıştırma tercihli çalışma izni başvurusu veya Evde Yaşlı kişiye bakmak üzere görevlendirmek amaçlı Çalışma Bakanlığına yapılan başvuru şekli olarak izah edilebilir

Çalışma izni belgesi aynı zamanda çalışma ikamet izni yerine geçmektedir.

Çalışma Oturma İzni

Çalışma oturma izni

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye de uzun süreli kalmak gerek ticaret yapmak şirket kurmak veya çalışma amalı iseler mutlaka ve mutlaka ilk önce GÖÇ idaresinden ikamet izin belgesi almak zorundadırlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma amaçlı başvurularda ilk öncelikli asgari 6 aylık ikamet izni şartı aranır çalışma izni başvuruları 1 yıllık olarak değerlendirildiği için yabancı uyruklu kişilerde GÖÇ idaresine başvurularında genelde 1 yıllık turistik amaçlı ikamet izni için başvurusu yaparlar.

Çalışma Bakanlığından alınan çalışma izni belgesi  aynı zamanda ikamet izni yerine de geçer.

Çalışma izni almak isteyen kişi talebi ile çalışma izni değerlendirilmez. yabancı bakıcı veya yabancı personel  çalıştıracak olan Türkiye de yerleşik Aileler, Firmalar veya Kurumlar neden yabancı personel çalıştırmak istediklerini mantıklı ve gerekçeli olarak ibraz etmek zorundadırlar. Çalışma Bakanlığı yabancı uyruklu kişi çalıştırma taleplerini kendi mevzuatlarına göre inceler uygun gördüğü çalışma izni başvurularını olumlu olarak neticelendirir ve gerekli harçlar yatırıldıktan sonra çalışma izni belgesini düzenler ve ilgili adrese PTT aracılığı ile postalar

Çalışma oturma izni

Etiketler: Çalışma oturma izni, çalışma ikamet izni, oturma izni uzatma için gerekli belgeler, çalışma ve oturma izni nasıl alınır, çalışma ve oturma izin belgesi, oturma izni uzatma için gerekli belgeler, bakıcı çalışma izni, yabancı bakıcı çalışma izni nasıl alınır, ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak işveren başvuru dilekçe örneği, çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi örneği, yabancı çalışma izni uzatma başvuru formu, yabancı çalışma izni iptal dilekçesi örneği, yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni nasıl alınır,

Yabancıların Mülk Edinmesi ve Oturma İzni

Yabancıların Mülk  Edinmesi ve Oturma izni

Türkiye de konut daire alarak oturum izni talebinde bulunan yabancıların konusu ile ilgili bilgi

Konut satın alabilmek için önce yabancı uyruklu kişinin en az 6 aylık oturum ikamet izni alması gerekir ve bu izni GÖÇ idaresinden randevu alarak ve randevu tarihinde evraklarını ibraz ederek kısa dönemli ikamet izni alır ve daha sonra bu ikamet izin belgesi ile birlikte tapu kont daire alacağı tapu müdürlüğüne başvuru yapar ön incelemeden sonra satışında sorun olmayan mülk ile ilgili tapu işlemleri tamamlanır.

Yabancıların çalışma izni, yabancıların vatandaşlık işlemleri gibi bir çok mevzuatta danışmanlık hizmeti vermekteyiz lütfen daha fazla bilgi için bizleri arayınız.

Oturum izni danışmanlık hizmeti işlemleri yapmamaktayız. Aşağıdaki mevzuat bilgisi eski bilgidir geçerliliği ve daha fazla detay bilgiye GÖÇ idaresi resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz

MÜLİYET TAPUYA DAYALI OTURUM İZNİ GEREKLİ EVRAKLAR

 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Randevu Başvuru Formu
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış ‘Tapu Amaçlı veya Uzun Süreli Vize’
 • Tapu fotokopisi ve noter onaylı suret
 • Tapu ile ilgili DASK sigorta poliçesi
 • Tapunun devam ettiğine dair resmi yazı (İlgili tapu idaresinden güncel tarihli yazı)

Türk ile Evli Yabancıların Oturma İzni

Türk ile evli olan yabancıların oturma izni

Türkiye’de evlenecek olan yabancı uyruklu kişinin evleneceği Türk vatandaşı ile evliliğinden sonra GÖÇ idaresinin istemiş olduğu evraklar listesi aşağıda sıralanmıştır.

İkamet izni işlemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermemekteyiz sadece bilgi amaçlı olarak paylaşmaktayız ikamet izin işlemleri ile  ilgili resmi kurum olan GÖÇ idaresi web sitesi linki aşağıda sunulmuştur bu linki tıklayarak yetkili resmi kurum olan GÖÇ idaresi web sitesinden detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.

http://www.goc.gov.tr/files/files/aile_ikamet_izni_2(1).pdf

Türk vatandası ile evli olan yabancıların oturma izni

 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Randevu Formu
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Gelir belgesi
 • T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
 • T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • T.C. vatandaşı eşin adli sicil kaydı
 • Yeni tarihli ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’

Öğrenim amaçlı ikamet izni

Öğrenim amaçlı ikamet izni

Türkiye de öğrenim amaçlı bulunan yabancıların kayıt yaptıracakları öğrenim kurumları aracılığı ile GÖÇ idaresinden ikamet izin belgesi almaları gerekir. Öğrenim açalı oturum ikamet izni için gerekli evraklar ve nasıl başvuru yapılır konulu yazımız.

Öğrenim amaçlı ikamet izin işlemleri

Öğrenim amaçlı ikamet izni
Öğrenim amaçlı ikamet izni

Öğrenim amaçlı ikamet nasıl alınır

Türkiye’de  öğrenim görmek üzere gelen yabancılara GÖÇ İdaresi Kurumu tarafından Öğrenim göreceği kurumun evrakları ve yabancı uyruklu kişinin evrakları ile değerlendirilir.

Bu hususta danışmanlık hizmeti vermemekteyiz Sadece bilgilendirme amaçlı olarak paylaşmaktayız.

Detaylı bilgi ve yetkili kurum olarak aşağıdaki web sitesi linkini incelerseniz gerekli detay bilgilere ulaşabilirsiniz

http://www.goc.gov.tr/icerik3/ikamet-izni-cesitleri_409_414_4664

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.)

Ülkemizde bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.

Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

-Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),

-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

Öğrenci İkamet İzninde Sağlık Sigortası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usuller

a) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır.

b) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Öğrenim amaçlı ikamet izni

Etiket: ikamet izni uzatma, ikamet izni başvuru formu, ikamet izni başvuru belgesi,  öğrenim amaçlı ikamet izni, ikamet izni başvuru formu nasıl doldurulur, öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi, ikamet izni başvurusu için gerekli belgeler, öğrenim amaçlı ikametgah tezkeresi, yabancı öğrenci oturma izni, yabancı uyruklu öğrenci oturma izni uzatma, ikamet tezkeresi uzatma için gerekli belgeler

Turistik amaçlı ikamet izni

Yabancıların Türkiyede oturum alabilmeleri GÖÇ idaresinden turistik amaçlı ikamet izni seçeneği ile yapılabilmektedir. Bu amaçla ikamet izni almak isteyenler kiralık konut veya bir Türk vatandaşının yanında kalmak sureti ile muvafakatnameli başvuru yapabilirler.

Turistik amaçlı ikamet izni
Turistik amaçlı ikamet izni

1 YILLIK TURİSTİK AMAÇLI İKAMET İZİN BELGESİ

1) İkamet İzni Başvuru Formu ( yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

2) Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir)

3) Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

4) Özel Sağlık Sigortası

5) Türkiye’de ikamet edeceği adres kiralık ise Noter oyalı Kira Kontratosu, Türk vatandaşı yanında kalacak ise Türk Vatandaşının ve Eşinin Noterden Onaylı taahhütnamesi