Kategori arşivi: Yabancıların Çalışma İzni

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR  

Yabancıların çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e devlet sisteminden elektronik başvuru şeklinde e imza ve kep hesabı ile yapılır.

Özellikle evlerde çalışan Özbek, Türkmen, Gürcü vb yabancıların ikamet izni uzatma işlemleri artık kolay kolay yapılamamaktadır. İkamet izni uzatma işlemi olumsuz sonuçlanan yani ikamet izni alamayan yabancılar artık bundan sonra yaşlı bakım, hasta bakımı veya çocuk bakımı olarak yeni çalıştıkları evlerdeki pozisyonlarına göre yapmış odukları işe göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapmak zorundadırlar. Eğer ikamet izninizin süresi dolmamış ise mutlaka çalışma izni alınız.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabı

Günümüzde bir çok Kamu Kurumunda Kullanılması zorunlu hale gelmiştir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yabancıların çalışma izni başvurularında KEP hesabı ve Elektronik imza ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Yabancıların Çalışma İzni KEP kullanarak çalışma izni başvurularında yine yabancının ve işverenin sektör ve iş  dalına göre bulundurması gereken belgeler yine istenilmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabının ne anlama geldiği ve kullanımı ile ilgili  bilgi.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabı Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta SEP ile iletişim belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir.

KEP e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.

KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin olarak tespit edilebilmektedir. Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar edememektedir.

Kayıtlı elektronik posta KEP, Yönetmelikte elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli  olarak tanımlanmaktadır.


KEP Hesabı Zorunluluğu

25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusunda E İmza Elektronik İmza Zorunluluğu Gelmiştir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş olup Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş olan verilerin senet hükmünde olacağı yasa ile belirtilmiştir, Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunlu olmuştur.


YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU E İMZA

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminde E İmza ve KEP  Hesabı kullanılması yürürlüğe konulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan yabancıların çalışma izin başvurusu işlemlerinde Yabancı çalışma izni başvurusu yapan işverenin kendisinin veya vekilinin  Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

Yabancıların çalışma izni başvurusunda sistemde iş yerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebileceklerdir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de ikamet izni ile kalıp çalışma izni almadan evlerde veya iş yerlerinde sigortasız ve izinsiz çalışan yabancıların çalışma izni almaları kanunen zorunludur.

Yabancı bakıcı olarak çalışan bu yabancılar GÖÇ idaresinden almış oldukları e randevuda ikamet izni belgesini uzatamadıklarında kendi ülkelerine çıkış yapıp Tük Konsoloslukları aracılığı ile çalışma izni başvurusu yapmaları gerekir. yabancı çalışma izni başvuru işlemlerinde lütfen bizleri arayınız sağlıklı ve güvenilir hizmette 1987 yılından bu güne bir çok mevzuat ve işlemleri için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Yabancıların çalışma izni uzatma başvurusu

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurularında olumlu değerlendirilen yabancılar için, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini geçmemesi şartıyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı iş dalında ki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Yabancılar Çalışma izni süre uzatması için yapılan başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

Yabancıların Çalışma İzni Süre Uzatımı

Türkiye’de uzun dönem oturum izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Yabancı çalışma izni uzatma online başvuru

Yabancı çalışma izni başvurusu Çalışma Bakanlığı e- sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yabancı bakıcı veya şirket çalışanı yabancı personelin çalışma izni işlemleri için gerekli olan belgeler scannerden bilgisayara taratılarak daha sonra işveren kişinin e-devblet e- imza ve kep hesabı bilgisi ile Çalışma Bakanlığı online sitemize giriş yapılır.

Yabancıların çalışma izni başvurusu için gerekli şartlar

Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapabilmesi için mevzuatlar ile belirlenmiş olan gerekli şartlar sırası ile aşağıda açıklanmıştır.

 1. Yabancı kişi evlerde hasta, yaşlı ve çocuk bakıcısı olarak çalışma izni başvurusu yapabilir.
 2. Turizm sektöründe çalışan yabancıların otellerde resepsiyonda veya kat görevlisi vb görevlendirmelerde yabancı personel çalışma izni için Çalışma Bakanlığına başvuru yapabilir.
 3. Dış ticaret şirketleri; Şirketlerin ürettikleri ürünleri vb emtiaları dış pazarlara pazarlayacak ve müşteri ilişkilerini yürütecek ihracata katkı sunacak yabancıların dış ticaret meslek elemanı olarak yabancı çalışma iznine başvuru yapabilir.

Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde yabancı kişi Türkiyeden doğrudan Çalışma Bakanlığına başvuru yapacak ise öncelikle GÖÇ idaresinden alınmış en az 6 aylık ikamet izin belgesi olması gerekir. Eğer ikamet izin belgesi alamamış ise mutlaka yabancı uyruklu kişi kendi ülkesinde gidip beraberinde çalışma izni başvurusu için hazırlanan dosya ile Yurt dışındaki Türk Konsolosluğundan alınacak randevu tarihinde yurt dışından başvuru yapabilir. Bu başvuru yapıldığında verilen elektronik numara ile Türkiye de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapılır.

 

Yabancı uyruklu çalışma izin başvurusu nereye yapılır ?

Yabancı uyruklu çalışma izin başvurusu nereye yapılır ?

Türkiye’de yabancı uyruklu ev hizmetli çalışma izin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı nereye yapılır ve gerekli işlemler nelerdir ?

Yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğüne yapılır. Genel Müdürlüğe elektronik olarak başvurusu yapılmış olan dosya mevzuatlara uygun ise gerekli evraklar eksiksiz sisteme tarattırılmış ise çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır. Aksi durumda eksik evrak talep edilir veya işlemden kaldırılır.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni nasıl alınır ?

Yabancı uyruklu bakıcılar için çalışma izni başvuru işlemler;  Çalıştırılacak olan yabancı kişinin hasta, bakıma muhtaç kişi veya bebek, çocuk bakımı süreci ile ilgili olarak, işveren aileler tarafından Çalışma Bakanlığına yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvuruları 2 ayrı başlıktan toplanır. Hasta ve Bakıma muhtaç kişinin bakıma muhtaçlığını belgeleyebileceğimiz hastane raporu gerekmektedir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvurusu

Yabancı bakıcı olarak çalıştırılacak olan kişinin yurt dışında olması halinde işveren ailenin ve yabancının çalışma izni başvurusu işlemleri; Yabancı uyruklu adına Türk Elçiliğinden e-randevu alınıp, işveren aile ve yabancı bakıcı arasında belirli süreli iş sözleşmesi ve Konsolosluğa hitaben dilekçe hazırlanmalıdır. Konsolosluğa yapılan başvuru neticesinde yabancı bakıcıya elektronik başvuru numarası verilir. Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru işlemlerinde yabancı bakıcı ile Aile arasında hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi, Bakanlığa hitaben dilekçe, yabancı bakıcının pasaport fotokopisi ve işveren ailenin evrakları hazırlanarak İşveren ailenin PTT den almış olduğu elektronik e-imzası ve KEP hesap kaydı ile Çalışma Bakanlığı elektronik başvuru sisteminden bakıcı çalışma izni başvurusu dosyası siteme tarattırılır gerekli başvuru formu doldurulur ve  sonuç kaydı ile Bakanlığa yabancı bakıcı çalışma izni başvurusu yapılmış olur. Yasal sürede Çalışma Bakanlığı başvuru ile ilgili gerekli değerlendirmeyi yaparak yabancı bakıcı için yabancı ev hizmetlisi çalışma izni belgesi düzenler, çalışma iznini ailenin adresine gönderir. Aile yabancı bakıcının SGK sigorta kaydını yaparak işlemi neticelendirir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni evrakları

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Çalışma İzni başvurusu yapılıp ve evrakları sisteme tarattıktan sonra Bakanlığın yapmış olduğu incelemelr neticesinde mevzuatlara uygunluğu görülüp Yabancı uyruklu bakıcı için çalışma izni alındıktan sonra SGK kurumundan işveren olan aile yabancı uyruklu bakıcının sigorta kaydını yapar ve çalışma izni işlemleri sonuçlanmış olur.

 • Yabancı uyruklu bakıcı ile işveren aile tarafından hazırlanacak evrakları aşağıda sıralamış bulunmaktayız.

 • Çalışma Bakanlığı çalışma izni başvuru formu ( yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvuru formu ) ,

 • Yabancı bakıcının pasaport fotokopisi

 • Yabancı bakıcının 4 adet biometrik fotoğrafı

 • Yabancı uyruklu bakıcı ile  işveren aile arasında hazırlanmış belirli süreli iş sözleşmesi,

 • Yabancı uyruklu bakıcı için Tük Elçiliğine hitaben çalışma izni başvurusu konulu dilekçe,

 • Çalışma Bakanlığına hitaben yabancı uyruklu çalışma izni başvuru dilekçesi

 • İşveren aile anne veya babanın nüfus cüzdan fotokopisi

 • Çocukların nüfus cüzdan fotokopisi

 • Ailede işveren olacak olan anne veya babanın e-imzası, kep hesabı gerekir.

Yabancılar Çalışma İzni Başvurularında KEP Adresi Dönemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’de giderek arttan yabancı nüfusun, çalışma izni işlemlerini kolaylaştırmak ve işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi için KEP hesabı ( Kayıtlı Elektronik Posta ) sistemini hayata geçirdi.

Yabancılar Çalışma izni başvuruları artık KEP ADRESİ ile gerçekleştirilecek.

Başvurular artık online sistem üzerinden KEP hesabı ve elektronik posta kullanılarak yapılacak. KEP hesabının hizmete açılmasından önce yapılan başvurular sonuçlandırılacak olup, yeni yapılacak olan başvurular için KEP hesabı olması zorunluluğu getirildi. Peki KEP hesabı nedir ? KEP hesabı nasıl alınır ?

KEP HESABI NEDİR ?

Kayıtlı Elektronik Posta‘nın kısaltmasından oluşan KEP, başvuru işlemleri için yapılan tebligatların gecikmemesini, direk olarak kişiye iletilmesini sağlayacak olup, postalarda yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçmiş olacak, oluşan maliyetleri en aza indirecektir.

ÇALIŞMA İZNİ RANDEVUSU KEP ADRESİ İLE NASIL YAPILIR ?

 • Elektronik İmza kullanılarak E-Devlet üzerinden Çalışma İzni Otomasyon Sistemine giriş yapılır.
 • İstenilen evraklar, otomasyon sisteminde gösterilen ilgili yerlere girilir.
 • Yabancıya ve İşverene ait bilgiler SGK numarası üzerinden ilgili alanlara girilir.
 • KEP adresi sistem üzerinde tanımlanır ve başvuru tamamlanır.
 • Bakanlığa her hangi bir evrak, dosya gönderilmesine gerek yoktur.
 • Sistem tarafından verilen kimlik ( İD ) ile başvuru neticesi takip edilebilir.

KEP ADRESİ NASIL ALINIR ?

Bireysel Başvurularda ; üzerinde T.C Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı gerekmektedir.

Kurumsal Başvurularda ; Ticaret Sicil Memnurlukları’ndan alınacak olan son 6 aya ait Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi, Tüzel kişi adına KEP başvurusu’nda bulunan kişilerin yetkili olduğunu belirten ( İmza Sirküleri veya Vekaletname aslı ve Noter tasdikli sureti ) olması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu örneği

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu örneği

Çalışma Bakanlığı 26.02.2018 tarihi itibari ile yabancı çalışma izni başvuru formu işlemlerinde e-imza mevzuatını uygulamaya  koymuştur. Aşağıda yabancı çalışma izni için neler yapmanız gerektiği uygulama örneği mevcuttur. Çalışma Bakanlığına neden yabancı çalıştırmak istediğinizi başvurunuzda çalışma izni formunu doldurur iken gerekçeli olarak yazmanız gerekmektedir. Aile Konutunda çalışacak olan  Yabancı kişiler ancak çocuk bakımı çalışma izni veya yaşlı hasta bakıma muhtaç kişiye bakacak şeklinde çalışma izni formu düzenlenebilir. Konu açıklama ve örneği kısa kısa notlar ile bilginize sunulmuştur.

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu

Yabancı ev hizmetlisi  çalışma izni başvuru formu için ziyaret edeceğiniz web sitesi http://www.goc.gov.tr/ dir.

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu
Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu

6735 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.
Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacı hariç) sahibi olan yabancıların işverenleri Çalışma Bakanlığına on-line çalışma izni başvurusu yapabilir. Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Çalışma Bakanlığına on-line çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni dilekçesi

Yabancıların çalışma izni başvuru formu doldurulur iken Çalışma Bakanlığı online başvuru sistemine girerken aşağıdaki belgeler gerekmektedir.

 • Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi.
  (Yurtiçi başvurularda )
 • Eğer başvuru yurtdışından yapılmışsa yabancıya T.C. dış temsilciliğinden verilen 2012- asdfg123-2507 (yıl-8 haneli kod-gün ay) şeklinde 16 haneli bir referans numarası.
 • Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet tezkeresi sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir. Aşağıdaki link ’ten sorgulanabilir.) https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguMo dul.aspx
  Önemli : Lütfen başvuruya başlamadan önce yabancı şahsın Doğum yılı ve İkamet tezkere numarası (İkamet tezkeresinin 1’inci sayfasında yer alır) ile Yabancı T.C. Kimlik Numarasını sorgulayınız. Çıkacak ekranda yabancının kimlik bilgilerinde orijinal pasaportundaki bilgilere göre hata/farklılık tespit ederseniz, başvuru yapmadan önce ilgili Emniyet makamına müracaat ederek bilgilerin düzeltilmesini sağlayınız.
 • Dilekçe(https://www.csgb.gov.tr/uigm/Contents/calismaizni/sozlesmevedilekceornegi adresinde mevcuttur.)
 • İşverene ait Ticaret sicil gazetesi, vergi kayıtları ve diğer gerekli evrak.
 • İşveren kişiye veya kişi veya kurum adına başvuruyu yapacak şahsa ait E-devlet şifresi (PTT merkez şubelerinden edinebilmektedir.)
 • İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten bir çok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)
 • Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bu konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname gereklidir.

NOT : Başvuruya başlamadan önce yukarıda belirtilen dokümanların bir tarayıcı vasıtasıyla .pdf uzantılı taranarak bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur

Yabancıların çalışma izni işlemleri başvurusu için hazırlanan evraklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e-devlet sistemine giriş yapılarak ilgili başvuru formu doldurulur. Yabancılar çalışma izni formu doldurulur iken yabancının bilgileri işverenin bilgileri ve yabancının ne amaçla çalışacağı vb seçenekler doldurulur.

Çalışma bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur
Çalışma bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur

Çalışma Bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur

Yabancıların çalışma izni işlemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda sırası ile yazılmıştır.

Yabancı uyruklu kişi çalıştırmak isteyen ve  bu amaç ile Çalışma Bakanlığı sistemine veri girişi yapan kişiler başvuru formu nda yabancıyı ne amaç ile çalıştıracağını izah etmelidir.

Çalışma Bakanlığı yabancılar için çalışma izni ev hizmetlisi olarak başvuru şekli,

Bu başvuruda çocuk bakıcısı yabancı çalışma izni, yaşlı kişiye bakacak olan yabancılar için çalışma izni veya hasta bakıma muhtaç kişiye bakacak olan yabancıların çalışma izni başvurusu gibi 3 ayrı başlıkta ele alınabilir.

Çalışma Bakanlığı yabancı bakıcı çalışma izni

Başvuru formu doldurulurken gerekli evraklar

Çocuk Bebek bakıcısı çalışma izni işlemleri

Yabancı için hazırlanacak evraklar

Yabancı uyruklunun ikamet iznin belgesi

Yabancı uyruklunun pasaport fotokopisi

Yabancı kişinin 4 adet biyometrik fotoğrafı

Yabancı Bakıcı çalıştıracak Ailenin hazırlayacağı belgeler

İşveren Aile Anne veya Babanın nüfus cüzdan fotokopisi

e-devlet şifresi ile Çalışma Bakanlığı sistemine giriş yapılıp başvuru formu doldurulacak

Evde bakılacak olan çocukların nüfus cüzdan fotokopisi

Yabancı çalışma izni alacak olan ailenin konut adresini gösterir ikametgah adres belgesi

Yabancı hizmetçi Çalışma Bakanlığı izni için başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler ve hazırlanacak evraklar

Hasta bakıma muhtaç kişiye bakacak olan yabancı çalışma izni başvurusu

Yabancı uyruklu kişinin yukarıda bahsettiğimiz evrakların tamamı hazırlanacak ve yabancı bakıcı çalıştıracak olan ve hasta bakıma muhtaç kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, hastane raporu, işveren olacak olan aileden birinci derecede yakının nüfus cüzdan fotokopisi ve yukarıda işveren olarak belirtiğimiz diğer evraklar hazırlanacak ve bu şekilde başvuru formu doldurulacaktır.

Çalışma ve Oturma İzni Nasıl Alınır ?

Çalışma ve Oturma İzni Nasıl Alınır ?

Yabancıların Türkiye de doğrudan Çalışma Bakanlığına çalışma izni

Yabancı ev hizmetlisi çocuk bakımı yaşlı veya hasta bakımı işlemlerinde Türkiye’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan başvurularda Yabancı kişinin Göç İdaresi Müdürlüğünden en az 6 aylık ikamet izni belgesi alması şarttır. (Not: yabancılara uygulamadaki mevzuatlara göre ikamet izin belgeleri 1 yıl olarak düzenlenmektedir) Türkiye’de ikamet izin belgesi almadan  veya (Vize ihlali yaptığı Kaçak olduğu için  Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi  Bulunmayan Yabancılar)  Yabancı uyruklunun kendi ülkesindeki Türk Büyük Elçiliğine e-devlet sistemindeki formu doldurur ve Türk Konsolosluğunun istemiş olduğu evrakları Konsolosluğa ibraz eder  başvuru ile yabancıya verilen elektronik başvuru numarası ilgi tutulup  Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-devlet sistemine gerekli belgeler online olarak taratılır ve alınan çıktı başvuru formu imzalanıp dilekçe ekindeki evraklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilir ve makul sürede Çalışma Bakanlığı dosyayı inceleyip neticelendirir Alınan çalışma izni ile işveren SGK Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurup ev hizmetlerinde işçi çalıştırmak amaçlı Sigorta kaydı yaptırır ve her ay çalışanın sigortasını  SGK Banka hesabına yatırır.

Turkuaz kart başvurusu

Türkiye de çalışacak olan yabancı Uyruklu Kişilere Turkuaz Kart başvurusu işlemleri, Türkiye de doğrudan e-devlet sistem üzerinden başvuru veya yabancının kendi ülkesindeki Türk konsolosluklarına başvuru şekli ile yapılabilir.

Turkuaz kart başvurusu
Turkuaz kart başvurusu

Turkuaz kart başvurusu

Türkiye de ihracatta yüksek düzeyde katkı sunacak bilim ve teknoloji alanında kariyer sahibi ve tüm dünya tarafından tanınan bu alanda üst seviyede eğitimli ve bilimsel çalışmaları olan ve bu çalışmaları uluslar arası kabul gören ve stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacılar ülkemize bilim ve teknolojide fayda sağlayacak veya kültür ve sanat alanında uluslar arsı tanınmış eserleri olan ve bu alanda yetkinliği tescillenmiş olan yabancı uyruklu kişilere gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Turkuaz  kart verilebilir

Turkuaz kart başvurusu nasıl yapılır

Türkiye de çalışacak olan yabancı Uyruklu Kişilere Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır.

Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilir.

Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanır.

Turkuaz Kart verilebilecek yabancılar

Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknoloji ye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan,

yabancılara verilebilir.

Yabancı ortak çalışma izni

 Yabancıların Türkiye de şirket kurmaları veya kurulu olan şirketlere hissedar ortak olamaları süreci ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancı ortak olarak çalışma izni başvuru yapmaları ile ilgili dokümanlar gerekli evraklar ve başvuruda dikkat etmeleri gereken hususlar.

Yabancı ortak çalışma izni
Yabancı ortak çalışma izni

 YABANCI ORTAK ÇALIŞMA İZNİ 

Şirket ortağı olarak çalışma izni başvurularında yabancı ortağın hisse oranı en az %20 den aşağı olmamalıdır ve bu oranın karşılığındaki hissenin pay değer karşılığı toplamı 40.000 tl den aşağı olamaz.
Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
Çalışma izni isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

Yabancı ortak çalışma izni başvurusu

yabancı personel çalışma izinlerinde ücretlendirme kriterleri
Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talepli mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.
Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
(Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

Yabancı ortak çalışma izni için gerekli evraklar

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

Başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup, Türkiye’deki işverenin veya yasal temsilcisinin PTT’den e-devlet şifresi alarak başvuruyu tamamlaması ve ardından gerekli form ve belgeleri öngörülen süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  teslim etmesi gerekmektedir.

Yabancıların çalışma izni alması için gerekli belgeler

ŞİRKET TARAFINDAN HAZIRLANACAK EVRAKLAR

Şirket Kuruluş ve En Son Sermayeyi gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
En son yıl Bilanço ve Gelir Tablosu (Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Onaylı)
Şirket İmza Sirküsü
En son ay SGK Sigorta Hizmet Dokümanı ve Tahakkuk Fişi

YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN EVRAKLARI

Yabancının GÖÇ İdaresinden alınmış ikamet izin belgesi
Yabancının Pasaport Fotokopisi
Yabancının Diploma Türkçe tercümeli ve noter onaylı
Yabancının 4 Adet Biyometrik Fotoğraf

Sanayi sektörü yabancı personel çalışma izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İmalat sanayi sektöründe çalışan yabancı personeller için  çalışma izni başvurusu ve aranan kriterler gerekli evraklar ile ilgili bilgi ve dokümanlar.

Sanayi sektörü yabancı personel çalışma izni
Sanayi sektörü yabancı personel çalışma izni

Sanayi sektörü yabancı personel çalışma izni

İmalat Sanayi sektöründe üretim bandında çalışacak olan yabancı personellerin, ürün tasarımda veya teknik test ve iş yönetimi gibi departmanlarda çalışacak olan yabancı personellerin başvuruları İŞKUR un vereceği cevap ile sınırlandırılmıştır. İstidamı doğru yönetme ve fabrikalarda sanayi sektöründe çalıştırılabilecek Türk vatandaşları var iken yabancı personel çalıştırmak doğru değildir. İmalat sanayinde çalıştıracağınız her Türk vatandaşı personelinize ve bu personelleri İŞKUR aracılığı temin ettiğinizde hem sigorta desteğinden hemde ücretin bir kısmını devletin teşviğinden yararlanabilirsiniz.
Ancak İŞKUR aracılığı ile temin edilemeyecek yeni teknoloji ürünlerinin imalatında kullanılacak kalifiye teknik personel bulunamayabilir bu durumlarda İŞKUR cevap veremez ise ve sizler Türkiyede bu nitelikte personel bulamaz iseniz Yurt dışından yabancı personel bulma yoluna başvurabilirsiniz.
Bu amaçla  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancı uyruklu personel çalışma izni başvuruları gerekli incelemeler neticesinde uygun görülebilir.

Yabancı personel çalışma izni için gerekli belgeler

Yabancı personel çalışma izni başvurusu yapacak olan işverenden istenilen belgeler
1) Başvuru yapacak olan kişiye işveren tarafından verilecek vekaletname (yabancı personel başvuru işlemleri için alınır.)
2) Şirketin En son sermaye ve ortaklık yapısını belirtir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
3) Kayıtlı olduğu odadan faaliyet belgesi
4) En son yıla ait veya son dönem verilen peşin vergi olarak adlandırılan geçici bilanço vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
5) Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı – İş yerinin sigorta borcunun olmaması gerekir.
6) SSK’lı personel listesi (iş yeri personel dökümü)
7) Yabancı personelle ile yapılan belirli süreli iş sözleşmesi
8) Şirket yetkilisinin imza sirküsü

Yabancı personelden çalışma izni için istenilen belgeler
1) Yabancı personelin 4 adet biyometrik fotoğrafı
2) Yabancı personelin ikamet izni belgesi fotokopisi,
3) Yabancı personelin Pasaport Fotokopisi
4) Yabancı personelin diplomasının Türkçe tercümeli noter onaylı sureti.