Kategori arşivi: Yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA

Yatırım teşvik belgesi kapatma
Yatırım teşvik belgesi kapatma

YATIRIM TEŞVİKLİ YAPILAN YATIRIMLARIN TAMAMLAMA  (KAPATMA) VİZE İŞLEMLERİ

Turizm sektöründeki yatırımların teşvik kapatma işlemleri

Yatırım teşvik belgesi almak isteyen firmalar Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm yatırım belgesi alıp daha sonrasında Ekonomi Bakanlığından alınan yatırım teşvik belgesi alırlar yatırım tamamlandığında ise yatırım teşvik belgesini kapatmak için tekrar Ekonomi Bakanlığına başvuru yaparlar, Yatırım teşvik kapatma işlemleri için gerekli evraklar ve başvuru dosya hazırlama ve işlemlerin takibi.

Konumuz Turizm sektörü olduğu için Konaklama tesislerinin yerli ve ithal makine teçhizat listelerinde bulunan ekipmanların kdv ve gümrük muafiyetinden yararlanıldığı için yatırım teşvik  belgesi kapatma işlemlerinde bu harcama kalemlerine ait harcama faturalarının listeleri hazırlanır. ve diğer resmi evraklar ile  birlikte Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yatırım teşvik belgesi kapatma tamamlama vizesi başvurusu yapılır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi kapatma başvurusu ile ilgili hazırlanacak belgeler aşağıda sırası ile listelenmiştir

 • Yatırım teşvik belgesi aslı,
 • İthal makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,
  Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
 • Tasdikli kapasite raporu,
 • Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 • Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
 • Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.
 • Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli, yetkililerce imzalı)
 • Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları,
 • Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname

Yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinde yatırımın türüne göre hazırlanması gereken evraklar değişkendir.
Yatırım teşvik belgesini kapatmaz iseniz iptal olan yatırım teşvik belgesi kapsamında yararlanmış olduğunuz tüm teşvik desteklerini yasal faizi ile geri ödemek zorunda kalırsınız.