Yabancı bakıcı çalışma izni

Anne Babası çalışan çocukların ve bebeklerin 24 saat bakımı için Ülkemizde genelde Yabancı uyruklu bakıcı çalıştırılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatlarına göre yabancı bakıcı çalışma izni başvurularında aşağıdaki evraklar hazırlanır.

Yabancı bakıcı çalışma izni
Yabancı bakıcı çalışma izni

Yabancı bakıcı çalışma izni

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni işlemlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusunda aranan evrak listesinde yabancı kişinin mutlaka ikamet izin belgesi olması gerekir. işveren pozisyonunda olan Türk vatandaşının (Çocuğun babası veya annesinin) nüfus cüzdan fotokopisi, e-devlet şifresi ve aşağıda yazılı olan diğer evraklar başvuruya eklenir.

ÇOCUK BAKIMI İÇİN BAŞVURU  İŞVERENDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • İşveren Nüfus Cüzdan fotokopisi ,
 • Çocuklarının Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi (İkametgah)
 • İşveren PTT den e-devlet şifresi

YABANCIDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Göç İdaresi Müdürlüğünden alınmış  1 yıl süreli ikamet izin belgesi fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve diğer işlem görmüş sayfalar)
 • 4 adet Biyometrik fotoğraf

Yabancı ev hizmetlisi çalışma izni

Yabancı uyruklu ev hizmetlisi çalışma izni işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvuru mevzuatlarına göre 3 ana başlıkta değerlendirilir. Yabancı ev hizmetlisi olan kişi öncelikle yabancı bakıcı olarak algılanır ve çalışma izni işlemleri çocuk bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı olarak başvurulur.

Yabancı ev hizmetlisi çalışma izni
Yabancı ev hizmetlisi çalışma izni

Yabancı ev hizmetlisi çalışma izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslar Arası İş Gücü Genel Müdürlüğü Yabancıların çalıma izni kriterlerinde Ev hizmetlisi çalışma izni ana başlığının mevzuatlara göre değerlendirilmesinde 3 ayrı kriterde değerlendirme seçeneği ele alınır ve Yabancı bakıcı çalışma izni işlevli Yaşlı bakıma muhtaç kişi Hasta bakıma muhtaç kişi ve çocuk bakımı detaylandırılır.

Ev hizmetlisi çalışma izni başvurusu: Yaşlı bakıma muhtaç kişinin yabancı ev hizmetlisi çalıştırma talebinde aşağıdaki evraklar hazırlanır.

YAŞLI BAKIMI BAŞVURUSU İŞVERENDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • İşveren 1 derecede çocukları veya eşi ise
 • İşverenin Nüfus Cüzdan fotokopisi ,
 • Yaşlı Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus kayıt belgesi
 • İşveren için Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
 • Yaşlı Anne veya Babanın Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
 • Not : işverenin ve yaşlı Anne Babanın adresi aynı olmalıdır
 • İşverenin PTT den e-devlet şifresi

YABANCIDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Göç İdaresi Müdürlüğünden alınmış 1 yıl süreli ikamet izin belgesi fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve diğer işlem görmüş sayfalar)
 • 4 adet Biyometrik fotoğraf

YAŞLI BAKICISI

YAŞLI BAKICISI

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni işlemleri : Ülkemizde bakıma muhtaç ileri yaşlı Anne veya Babanın sürekli evde bakımı için Ülkemizde ve evde yaşlı kişiye yatılı olarak bakacak Türk Vatandaşı bayan bulabilmek bir hayli zordur. Günümüzde özellikle yabancı uyruklu bakıcılar piyasadaki bu talebi karşılamak üzere aileler tarafından evde yatılı olarak çalıştırılmaktadır. Bu tür yabancı bakıcı çalışma izni işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatlarında yabancı ev hizmetleri konulu başlık altında değerlendirilmektedir.

YABANCI UYUKLU BAKICI ÇALIŞMA İZNİ

YAŞLI BAKIMI BAŞVURUSU İŞVERENDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • İşveren 1 derecede çocukları veya eşi ise
 • İşverenin Nüfus Cüzdan fotokopisi ,
 • Yaşlı Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus kayıt belgesi
 • İşveren için Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
 • Yaşlı Anne veya Babanın Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
 • Not : işverenin ve yaşlı Anne Babanın adresi aynı olmalıdır
 • İşverenin PTT den e-devlet şifresi

YABANCIDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • GÖÇ İdaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi
 • Pasaport fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve diğer işlem görmüş sayfalar)
 • 4 adet Biyometrik fotoğraf

HASTA BAKICISI

HASTA BAKICISI

Yabancı bakıcısı çalışma izni başvurusu : Hasta bakıma muhtaç kişilerin bakımı Ülkemizde sosyal devlet yaklaşımı yardım ve destekler ile bakıma muhtaç kişinin kendi evinde ailesinin yanında bakımının sürdürülmesi benimsenmektedir. Birinci derecede yakını bakamayacak durumda olan aileler bu durumu yabancı uyruklu bakıcı çalıştırarak aşabilmektedirler.  Yabancı uyruklu kişinin çalıştırılması işlemleri için gerekli olan çalışma izni işlemlerinde gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Yabancı uyruklu hasta bakıcısı çalışma izni

HASTA BAKIMA MUHTAÇ BAŞVURUSU İŞVERENDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • İşveren 1 Anne Baba veya Yetişkin Evladı İse
 • İşverenin Nüfus Cüzdan fotokopisi ,
 • Hasta bakıma muhtaç kişi Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Hasta bakıma muhtaç kişinin bakıma muhtaçlığını gösterir Hastane Raporu
 • Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus kayıt belgesi
 • İşveren için Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
 • Hasta bakıma muhtaç kişinin Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi
 • Not : işverenin ve hastanın adresi aynı olmalıdır
 • İşverenin PTT den e-devlet şifresi

YABANCIDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • GÖÇ İdaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi
 • Pasaport fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve diğer işlem görmüş sayfalar)
 • 4 adet Biyometrik fotoğraf

YABANCI UYRUKLU ÇOCUK BAKICISI

Yabancı uyruklu çocuk bakıcısı çalışma izni işlemleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvuru sistemlerinde Yabancı Ev Hizmetlisi Çalışma İzni mevzuat başlığı içinde değerlendirilmektedir.

Anne ve Babası çalışan yabancı uyruklu çocuk bebek ve çocukların 24 saat bakımı için ülkemizdeki Türk Vatandaşı Çocuk Bakıcısı yeterli sayıda bulunamadığından bu ihtiyaç ancak yabancı uyruklu bakıcı çalıştırılarak karşılanmaktadır.

YABANCI ÇOCUK BAKICISI

İŞVEREN ANNE VEYA BABANIN EVRAKLARI

 • İşveren Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • Çocuklarının Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 • Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi (İkametgah)
 • İşveren PTT den e-devlet şifresi

YABANCI ÇOCUK BAKICISINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • GÖÇ İdaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi
 • Pasaport fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve diğer işlem görmüş sayfalar)
 • 4 adet Biyometrik fotoğraf

Türk Vatandaşlığı Başvurusu, Yabancıların Çalışma İzni, Yabancılar Oturum İzni, Turizm Teşvik Belgesi Danışmanlık