ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yabacıların Çalışma İzni

Yabancıların Oturum İzni

Türk Vatandaşlığı Başvuru İşlemleri

A-B Turizm Seyahat Acenteliği işlemleri

Turizm İşletme Belgesi işlemleri

Turizm yatırım Belgesi İşlemleri

Belediye Ruhsatı İşlemleri

Anaokul ve Kreş Ruhatları

Gıda İşletme Kayıt Belgesi

Kapasite raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

     Yabancı hizmetçi bakıcı olarak evlerde çalışan bu yabancıların çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-sisteminden online olarak yapılır. Yabancıların  GÖÇ idaresinden almış oldukları  ikamet izni belgesini uzatma başvuruları olumsuz olarak sonuçlanmaktadır.

İkamet iznini uzatamayan yabancı bakıcı hizmetliler kendi ülkelerine gidip Tük Büyükelçiliğinden yurt dışından çalışma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Türkiye’de gerek kaçak olarak çalışanlar gerekse de ikamet izni ile bulunup çalışma izni almadan çalışan yabancılar evlerde bakıcı olarak İş yerlerinde sigortasız ve izinsiz çalışan yabancıların çalışma izni almaları kanunen zorunludur.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır
Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

Yabancı çalışma izni başvuru işlemlerinde lütfen bizleri arayınız sağlıklı ve güvenilir hizmette 1987 yılından bu güne bir çok mevzuat ve işlemleri için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Yabancı çalışma izni uzatma başvurusu

Yabancıların  çalışma izni işlemlerinde Çalışma Bakanlığına yapılan uzatma başvurusu e- sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yabancı bakıcı veya şirket çalışanı yabancı personelin çalışma izni uzatma başvurusu işlemleri için gerekli olan belgeler scannerden bilgisayara taratılarak daha sonra işveren kişinin e-devblet e- imza ve kep hesabı bilgisi ile Çalışma Bakanlığı online sitemize giriş yapılır.

Yabancı çalıştıran işveren çalışma izin süre uzatımı

Evlerinde çocuk bakımı için yabancı çalıştıran işveren, Yaşlı annesine veya babasına baktırmak için evinde yabancı bakıcı çalıştıran işveren ve Evinde bakıma muhtaç hasta veya yatalak hastası olan bu nedenle yabancı bakıcı çalıştıran işveren ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından daha önce almış oldukları çalışma izni belgelerinin süre uzatımı işlemini  Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü e sistem üzerinden online olarak e- imza ve kep hesabı ile yapacaklardır.

Yabancıların çalışma izni başvurusu için gerekli şartlar

Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapabilmesi için mevzuatlar ile belirlenmiş olan gerekli şartlar sırası ile aşağıda açıklanmıştır.

 1. Yabancı kişi evlerde hasta, yaşlı ve çocuk bakıcısı olarak çalışma izni başvurusu yapabilir.
 2. Turizm sektöründe çalışan yabancıların otellerde resepsiyonda veya kat görevlisi vb görevlendirmelerde yabancı personel çalışma izni için Çalışma Bakanlığına başvuru yapabilir.
 3. Dış ticaret şirketleri; Şirketlerin ürettikleri ürünleri vb emtiaları dış pazarlara pazarlayacak ve müşteri ilişkilerini yürütecek ihracata katkı sunacak yabancıların dış ticaret meslek elemanı olarak yabancı çalışma iznine başvuru yapabilir.

Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde yabancı kişi Türkiyeden doğrudan Çalışma Bakanlığına başvuru yapacak ise öncelikle GÖÇ idaresinden alınmış en az 6 aylık ikamet izin belgesi olması gerekir. Eğer ikamet izin belgesi alamamış ise mutlaka yabancı uyruklu kişi kendi ülkesinde gidip beraberinde çalışma izni başvurusu için hazırlanan dosya ile Yurt dışındaki Türk Konsolosluğundan alınacak randevu tarihinde yurt dışından başvuru yapabilir. Bu başvuru yapıldığında verilen elektronik numara ile Türkiye de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapılır.

Yabancıların çalışma izni uzatma başvurusu

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurularında olumlu değerlendirilen yabancılar için, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini geçmemesi şartıyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı iş dalında ki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Yabancılar Çalışma izni süre uzatması için yapılan başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

 

 

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu işlemlerinde ilk başvurular 1 yıl süreli olarak çalışma izni verilir, Daha sonraki yıllarda çalışma izni uzatma başvurusu değerlendirmelerinde 2 yıl olarak çalışma izni uzatılır. Daha sonraki  yılda ise 3 yıl olarak çalışma izni süre uzatma belgesi düzenlenmektedir.
Yabancı çalışma izni uzatma işlemi başvurusu Bakanlık yetkili uzmanlarında değerlendirilir ve gerekli belgeler eksik değil ise ve kriterlere uygun ise genelde olumlu olarak uzatma başvurusu sonuçlanır.

 

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Elektronik

Yabancıların çalışma izni uzatma başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e devlet elektronik sisteminden e imza ve KEP hesabı ile gerekli belgelerin sisteme taratma işlemi yapılarak çalışma izni uzatma başvurusu yapılabilmektedir.
Evlerde Hasta bakımı, çocuk bakımı ve ileri yaşlı bakımı ile ilgili yabancı bakıcı çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde elektronik sistemde e-imza ve KEP hesabı ile yapılmaktadır.

Çalışma izni Uzatma Başvurusunda İstenilen Belgeler

YABANCI PERSONEL EVRAKLARI

Pasaport Fotoğraflı Sayfa ve En son giriş yaptığı sayfa
Diploma Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Suret
Çalışma İzin belgesi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

ŞİRKET EVRAKLARI
Kuruluş ve son sermaye ticaret sicil gazetesi
İmza sirküsü
Vergi levhası
En Son Yıl Bilanço ve Gelir tablosu Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Onaylı ıslak mühür imzalı
SGK sigorta 1 aylık hizmet dökümanı ve tahakkuk fişi
Ticaret Odası Faliyet Belgesi
Vergi ve Sigorta Bocu Yoktur yazısı
E-İmza ve KEP Hesabı bilgisi

Not: Bu evrakları scanner ile taratıp turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com adresime gönderirseniz; Belirli süreli iş sözleşmesini hazırlayıp size tekrar e-mail olarak gönderirim işveren ve yabancı personel imzalar; Bize e-mail olarak gelmiş olan yukarıda listede belirttiğimiz belgeler ile Çalışma Bakanlığı işlemlerinizi yapabiliriz.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla
Turgay Turan
Genel Koordinatör
05337667060

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR  

Yabancıların çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e devlet sisteminden elektronik başvuru şeklinde e imza ve kep hesabı ile yapılır.

Özellikle evlerde çalışan Özbek, Türkmen, Gürcü vb yabancıların ikamet izni uzatma işlemleri artık kolay kolay yapılamamaktadır. İkamet izni uzatma işlemi olumsuz sonuçlanan yani ikamet izni alamayan yabancılar artık bundan sonra yaşlı bakım, hasta bakımı veya çocuk bakımı olarak yeni çalıştıkları evlerdeki pozisyonlarına göre yapmış odukları işe göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapmak zorundadırlar. Eğer ikamet izninizin süresi dolmamış ise mutlaka çalışma izni alınız.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabı

Günümüzde bir çok Kamu Kurumunda Kullanılması zorunlu hale gelmiştir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yabancıların çalışma izni başvurularında KEP hesabı ve Elektronik imza ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Yabancıların Çalışma İzni KEP kullanarak çalışma izni başvurularında yine yabancının ve işverenin sektör ve iş  dalına göre bulundurması gereken belgeler yine istenilmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabının ne anlama geldiği ve kullanımı ile ilgili  bilgi.

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Hesabı Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta SEP ile iletişim belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir.

KEP e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.

KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin olarak tespit edilebilmektedir. Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar edememektedir.

Kayıtlı elektronik posta KEP, Yönetmelikte elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli  olarak tanımlanmaktadır.


KEP Hesabı Zorunluluğu

25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusunda E İmza Elektronik İmza Zorunluluğu Gelmiştir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş olup Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş olan verilerin senet hükmünde olacağı yasa ile belirtilmiştir, Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunlu olmuştur.


YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU E İMZA

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminde E İmza ve KEP  Hesabı kullanılması yürürlüğe konulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan yabancıların çalışma izin başvurusu işlemlerinde Yabancı çalışma izni başvurusu yapan işverenin kendisinin veya vekilinin  Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

Yabancıların çalışma izni başvurusunda sistemde iş yerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebileceklerdir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de ikamet izni ile kalıp çalışma izni almadan evlerde veya iş yerlerinde sigortasız ve izinsiz çalışan yabancıların çalışma izni almaları kanunen zorunludur.

Yabancı bakıcı olarak çalışan bu yabancılar GÖÇ idaresinden almış oldukları e randevuda ikamet izni belgesini uzatamadıklarında kendi ülkelerine çıkış yapıp Tük Konsoloslukları aracılığı ile çalışma izni başvurusu yapmaları gerekir. yabancı çalışma izni başvuru işlemlerinde lütfen bizleri arayınız sağlıklı ve güvenilir hizmette 1987 yılından bu güne bir çok mevzuat ve işlemleri için danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Yabancıların çalışma izni uzatma başvurusu

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurularında olumlu değerlendirilen yabancılar için, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini geçmemesi şartıyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı iş dalında ki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Yabancılar Çalışma izni süre uzatması için yapılan başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

Yabancıların Çalışma İzni Süre Uzatımı

Türkiye’de uzun dönem oturum izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Yabancı çalışma izni uzatma online başvuru

Yabancı çalışma izni başvurusu Çalışma Bakanlığı e- sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yabancı bakıcı veya şirket çalışanı yabancı personelin çalışma izni işlemleri için gerekli olan belgeler scannerden bilgisayara taratılarak daha sonra işveren kişinin e-devblet e- imza ve kep hesabı bilgisi ile Çalışma Bakanlığı online sitemize giriş yapılır.

Yabancıların çalışma izni başvurusu için gerekli şartlar

Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapabilmesi için mevzuatlar ile belirlenmiş olan gerekli şartlar sırası ile aşağıda açıklanmıştır.

 1. Yabancı kişi evlerde hasta, yaşlı ve çocuk bakıcısı olarak çalışma izni başvurusu yapabilir.
 2. Turizm sektöründe çalışan yabancıların otellerde resepsiyonda veya kat görevlisi vb görevlendirmelerde yabancı personel çalışma izni için Çalışma Bakanlığına başvuru yapabilir.
 3. Dış ticaret şirketleri; Şirketlerin ürettikleri ürünleri vb emtiaları dış pazarlara pazarlayacak ve müşteri ilişkilerini yürütecek ihracata katkı sunacak yabancıların dış ticaret meslek elemanı olarak yabancı çalışma iznine başvuru yapabilir.

Tüm bu şartlar yerine getirildiğinde yabancı kişi Türkiyeden doğrudan Çalışma Bakanlığına başvuru yapacak ise öncelikle GÖÇ idaresinden alınmış en az 6 aylık ikamet izin belgesi olması gerekir. Eğer ikamet izin belgesi alamamış ise mutlaka yabancı uyruklu kişi kendi ülkesinde gidip beraberinde çalışma izni başvurusu için hazırlanan dosya ile Yurt dışındaki Türk Konsolosluğundan alınacak randevu tarihinde yurt dışından başvuru yapabilir. Bu başvuru yapıldığında verilen elektronik numara ile Türkiye de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapılır.

 

Türk Vatandaşlığı Başvuru Şartları 2018

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU Şartları ; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Türk vatandaşı olma konusu ile ilgili mevzuatlar nelerdir, başvuru şartları,  Ne şekilde müracaat edileceği, Konut alarak Türk vatandaşı nasıl olunur ve şartları nedir ?  sorularınıza açıklamalı bilgi yazımızdır.

Türk vatandaşı olmak için gereken başvuru şartları 2018

Vatandaşlık başvuruları Türkiye de çoğunlukla 5 yılını çalışma izni veya ikamet izni ile tamamlamış yabancı uyrukluların Türk vatandaşı olmak için başvuruları olarak gözlenmektedir. Ancak 2017 yılı sonlarına doğru ve 2018 başı itibari ile Türkiye de konut gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancılarda gözlenmektedir.

Gerek 5 yıllık ikamet izni veya çalışma izni ile Türk vatandaşı olmak isteyenler gerekse de gayrimenkul alarak vatandaşlık başvurusu yapanlarda genel olan iyi ahlak sahipliği, sabıkasızlık, şartları aynı olup, Konut gayrimenkul alarak vatandaş olmak isteyen yabancılarda gayrimenkul değerinin en az 1.000.000 ABD doları olması gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların başvuru şartları

Genel vatandaşlık başvuru şartları

 1. Yabancı uyruklu kişi kendi milli kanununa, eğer vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.
 2. Vatandaşlık başvurusu tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 3. Vatandaşlık başvurusu yapan kişinin Türkiye’de kalıcı olarak yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi  gerekir.
 4. Vatandaşlık başvurusu yapanın genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamalıdır.
 5. Vatandaşlık başvurusu yapan kişin iyi ahlak sahibi olması gerekir.
 6. Vatandaşlığa başvuran kişi yeteri derecede Türkçe konuşabilmelidir.
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ekonomik olarak geçimini sağlayacak kadar gelire veya mesleğe sahip olmalıdır.
 8. Başvuru yapan kişinin Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması
  şartları aranır.

Türk Vatandaşlığının genel olarak kazanılması için aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

Yazımız ile ilgili tüm mevzuatı aşağıda yer alan linkimize tıklayarak, tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

http://www.ozankurumsaldanismanlik.com/wp-content/uploads/2018/04/Türk-Vatandaşlığı-Başvuru-Şartları.pdf

Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Yabancıların Çalışma İzni E İmza
Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni sisteminde  e imza dönemi başladı,  26.03.2018 tarih itibarı ile Yabancıların çalışma izni başvuruları e-imza ve KEP hesabı ile yapılacaktır.  Şirketlerde veya evlerde çalışan yabancıların çalışma izni  başvurusu veya uzatma işlemlerinde  e imza zorunluluğu getirilmiştir.

Yabancıların Çalışma İzni E İmza ile Başvuru

Her türlü Tüzel kişilikte veya Evlerde çalışan yabancıların Çalışma Bakanlığını ilgilendiren  çalışma izni başvurusu veya süre uzatımı işlemleri Elektronik imza KEP hesabı uygulaması ile yapılacaktır. 

E İmza İle Yabancı Çalışma İzni Başvurusu 
Yabancıların Çalışma İzni E İmza ile Başvuru

Yabancı personel çalışma izni başvurusu elektronik imza

Yabancı personel çalıştıran Turizm sektöründe veya Şirketlerin ihracat departmanlarında çalışan yabancı personeliniz var ise bu yabancı uyruklu çalışanları çalışma izni başvurularında veya mevcut çalışma izinlerinin süre uzatımı başvurusunda şirket yetilisi veya vekilinin mutlaka elektronik imza sim kart okuyucu donanım aparatı veya KEP hesabı almaları gerekmektedir. Bu elektronik imza okuyucusunu örnek olarak  PTT den temin edebilirsiniz.

Yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı elektronik imza ?

Bu uygulamada yabancı bakıcı çalıştıran Aile işveren kişi elektronik e imza kart okuyucusu alıp ve beraberinde KEP hesabı alıp yabancı çalışma izni başvurusu veya mevcut çalışma izninin süre uzatımı işlemleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemine elektronik imza ile başvuru yapabilir.  Elektronik imza nereden alınır sorunuza cevap örnek cevap olarak elektronik imza kart okuyucusunu ve KEP hesabını PTT den alabilirsiniz. 

Tüm bu işlemlerin tamamında gerek işverenin kendisi başvursun gerekse de yetkili vekili başvursun her iki şekilde de en sağlıklı sistem olan elektronik imza zorunluluğu gerekmektedir.

Yabancıların çalışma izni elektronik imza

Yabancıların çalışma izni başvurularının her türlüsünde başvuru sahibinin (işverenin veya vekilinin)  çalışma izni taleplerinde başvuracak olan işveren şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
Elektronik imza ve KEP hesabı bulunmaması halinde Çalışma Bakanlığı elektronik başvurusu sistemine giriş ve başvuru yapmak mümkün değildir.

Çalışma Bakanlığı elektronik başvuru sisteminde işyerlerinin ilk Sigorta işyeri açılış ve SGK e-bildirge kaydı  açılışını yapan şirket yetkilisi sistemde elektronik imzası ile yabancı çalışma izni başvurularını gerek kendisi yapabilir yada elektronik e imza sisteminde kayıt açıp çalışma izni işlemi girişi yapması amaçlı başka birisine yetki verebilir.  Elektronik ortamda e imza ile yetkilendirilen kişi kendi e- imzası ile sorumluluk alarak sistemde yabancı çalışma izni başvurusu kayıtlarını yapabilir.

Yabancıların Çalışma İzni KEP Hesabı

Her Türlü tüzel kişiliklerin şirketlerin yetkililerinin veya bireysel kişilerin kendi kimlik bilgileri doğrultusunda alınan KEP  Elektronik Posta Sistemi Hesabı 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KEP Hesabı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir ve bu işlem yabancıların çalışma izni işlemleri başvurusunda veya mevcut eden daha önce izin almış yabancıların çalışma izni süre uzatımı müracaatında Elektronik e imza ve KEP Hesabı kaydı gereklidir.

Çalışma Bakanlığına Yurt içinden doğrudan yapılan çalışma izni başvurusu veya yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti  Büyük Elçiliği  vesilesi ile yapılacak olan her türlü yabancıların çalışma izni taleplerinde mutlaka KEP hesabı kullanılması Elektronik e imza kullanılması mecburidir.

Yabancı Personel Çalışma İzni  Elektronik İmza

E imza 5070 sayılı kanun ile uygulamaya geçen Elektronik İmza uygulaması Güvenli imza anlamındadır. Yani ıslak imza ile atılan  her türlü taahhüt veya senet gibi geçerlidir. Elektronik imza her kişiye veya Tüzel kişiliğe ayrı ayrı olarak verilir. Elektronik imza ile yabancı personel çalışma izni başvuruları veya süre uzatımı kaydı ıslak imza gibi geçerlidir. ve eş değer sorumluk getirir. Elektronik imza ile yapılan yabancı çalışma izni başvuruları elektronik imza sahibini kanunen sorumlu kılar.

Elektronik imza zorunluluğu her türlü suistimali de önlemiş olur. Bu kanunu  ve uygulamayı zorunlu hale getiren Bakanlık ve Devlet yetkililerine sonsuz teşekkür ederiz.

 

 

 

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür Bakanlığı Belediyelere Proje Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere, İl Özel İdarelere, Mahalli İdarelere Birliklerine Proje konulu Mali Yardım Destekleri;  Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birliklerinin destek talepleri) Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamaları  ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Belediyelere devlet desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının 10.03.2015 tarih ve 46936 sayılı 2015/04 sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesine dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kültür ve turizm amaçlı faaliyetler çerçevesince, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri ve turizm potansiyeli olan illerin mahalli idarelerince, turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen miktardaki ödeneklerin, tahsisi, takip edilmesi ve zamanında, hızlı ve amacına uygun kullandırılmasının sağlanması kolu Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belediyelere Mahalli İdarelere verilen teşvik, devlet desteği mevzuatı konusudur.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Nelerdir ?

Soru 1) Mali Yardım yapılan konular nelerdir?

 • Katı atık bertaraf tesisi,
 • Atıksu arıtma tesisi-sistemleri,
 • Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi,
 • İçmesuyu tesis ve sistemleri,
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri,
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
 • WC ve fosseptik,
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteklerinden kimler yararlanabilir?

Soru 2) Kimler başvurabilir?
Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşviklerine kimler başvuru yapabilir
Bakanlıkça mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri vb. başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise İl Özel İdareler ya da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik ya köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Kültür Bakanlığı proje destekleri için gerekli belgeler

Mali yardım desteği için İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birliklerinin hazırlayacağı belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Mali Destek başvurusu için gerekli belgeler.
İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR

 • Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler
 • Talep yazısı,
 • Gerekçe raporu,
  Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu vs).
 • Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),
 • Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
 • Uygulanacak proje (proje yapımı talebinde istenmez),
 • Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
 • Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,
 • Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlıkça mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlıkça yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),
 • Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.

Proje destek başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler :

Destek başvuru dosyasındaki Talep yazısı, Gerekçe Rapor ve diğer Belgeler Başvuru yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.

Bakanlık Değerlendirme Formları

Teknik Yardım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosyanın tarih/sayısının, Bakanlık girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Destek Programının değerlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.

Bu konu ile ilgili Kaynak :http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11610/teknik-yardim-destegi.html

Yukarıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ait web sitesi linkini ziyaret ederseniz daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Turistik ikamet izni nasıl alınır

Turistik ikamet izni nasıl alınır

Ülkemize gelip yasal kalış sürelerinin dışında turistik amaçlı ikamet almak isteyen yabancıların bulunduğu illere göre turistik ikamet izni başvuruları kriterlere göre değerlendirilir.

Genelde İstanbul iline gelen yabancılar şehrin güzelliği gördüklerinde daha fazla kalmak için GÖÇ idaresine turistik amaçlı ikamet için başvururlar. Yabancı uyruklu kişinin planlamış olduğu turistik gezi süresinin dışında almak istediği ikamet izni ilk başvuru olarak yabancının başvuru kriterleri uygun ise 1 yıllık ikamet izni olarak değerlendirilebilir.

Turistik ikamet izni başvurusu nereye yapılır.

İstanbul ilinde bulunan yabancıların turistik ikamet izni taleplerini ele aldığımızda. İstanbul İli GÖÇ idaresinin bu şehirde bir çok noktada ilçe GÖÇ idaresi Müdürlükleri vardır. Turistik amaçlı ikamet izni GÖÇ idaresi e-randevu sistemine Kısa dönem ikamet izni başvuru seçeneğine giriş yapılarak talep edilir.

ikamet izni talep randevu formunda ilk başvuru seçeneği seçilerek yabancı uyruklu kişinin pasaport bilgileri, şahsi bilgileri ve kalacağı adres doldurulur. Turistik ikamet izni talepleri çok yoğun olduğu için randevular 2-3 ay sonraya verilebilmektedir. İkamet izni randevu formu doldurulur iken yabancı kişinin biyometrik fotoğrafı sisteme taratır kişisel bilgilerini ve adresini yazdığında randevu formuna yaptırmış olduğu özel sağlık sigorta poliçe numarasını kayıt eder e-randevu sitemi hangi güne randevu verecek ise o günü işaretleyip olarak randevu formunu yazdırır.

Turistik ikamet izni için gerekli belgeler

Yabancı uyruklu kişi GÖÇ idaresi (turistik amaçlı) kısa dönem ikamet izni e-randevu formunu ile birlikte yanında bulundurması gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Kısa dönem Turistik ikamet izni için gerekli belgeler
İkamet İzni Başvuru Formu.
Yabancının Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Yabancının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vizesi
Yabancının Dört (4) adet fotoğraf
Yabancının Türkiye’de alacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyanı başvuru formunda
beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.
Özel sağlık sigortası.

Turistik ikamet izni uzatma için gerekli belgeler

Türkiye’de kısa dönem turistik amaçlı ikamet izni ile kalan yabancılar uzatma işlemleri için GÖÇ idaresinden randevu aldıklarından sonra randevu gününde yanlarında bulundurmaları gerekli belgeler sırası ile listelenmiştir.

Turistik ikamet izni Uzatma başvurusu gerekli belgeler
İkamet İzni Başvuru Formu.
Yabancının Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi.
Yabancının Önceki ikamet izni belgesi.
Yabancının İki (2) adet fotoğrafı.
Yabancının Türkiye’de kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair beyan ikamet izni başvuru formunda beyan edilir ve GÖÇ İdaresi ayrıca destekleyici belgede isteyebilir.
Yabancının ikamet izni uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası.

Kısaca yukarıda bahsettiğimiz Yabancıların Türkiye’de kısa dönemli turistik amaçlı ikamet izni nasıl alınır konu başlıklı yazımızın içeriğinde başvurularda aranan şartlar ve gerekli belgeler açıklanmıştır. Ayrıca devamında turistik ikamet iznini uzatmak için gerekli belgeleri sırası ile açıkladık.

Bizler Ozan Kurumsal Danışmanlık olarak ikamet izni belgesi işlemlerinize bilgi aktarımı, Türkiye’de yabancıların çalışma izni işlemleri; Ayrıca girişimci yatırımcı yabancıların mülk alımı, yatırım planları vb konu başlıkları ile vatandaşlık işlemleri hususunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Saygılarımızla
wwww.ozankurumsaldanismanlik.com
Ozan Turan

Yabancı uyruklu çalışma izin başvurusu nereye yapılır ?

Yabancı uyruklu çalışma izin başvurusu nereye yapılır ?

Türkiye’de yabancı uyruklu ev hizmetli çalışma izin başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı nereye yapılır ve gerekli işlemler nelerdir ?

Yabancı uyruklu çalışma izni başvurusu Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğüne yapılır. Genel Müdürlüğe elektronik olarak başvurusu yapılmış olan dosya mevzuatlara uygun ise gerekli evraklar eksiksiz sisteme tarattırılmış ise çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır. Aksi durumda eksik evrak talep edilir veya işlemden kaldırılır.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni nasıl alınır ?

Yabancı uyruklu bakıcılar için çalışma izni başvuru işlemler;  Çalıştırılacak olan yabancı kişinin hasta, bakıma muhtaç kişi veya bebek, çocuk bakımı süreci ile ilgili olarak, işveren aileler tarafından Çalışma Bakanlığına yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvuruları 2 ayrı başlıktan toplanır. Hasta ve Bakıma muhtaç kişinin bakıma muhtaçlığını belgeleyebileceğimiz hastane raporu gerekmektedir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvurusu

Yabancı bakıcı olarak çalıştırılacak olan kişinin yurt dışında olması halinde işveren ailenin ve yabancının çalışma izni başvurusu işlemleri; Yabancı uyruklu adına Türk Elçiliğinden e-randevu alınıp, işveren aile ve yabancı bakıcı arasında belirli süreli iş sözleşmesi ve Konsolosluğa hitaben dilekçe hazırlanmalıdır. Konsolosluğa yapılan başvuru neticesinde yabancı bakıcıya elektronik başvuru numarası verilir. Türkiye’de Çalışma Bakanlığına başvuru işlemlerinde yabancı bakıcı ile Aile arasında hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi, Bakanlığa hitaben dilekçe, yabancı bakıcının pasaport fotokopisi ve işveren ailenin evrakları hazırlanarak İşveren ailenin PTT den almış olduğu elektronik e-imzası ve KEP hesap kaydı ile Çalışma Bakanlığı elektronik başvuru sisteminden bakıcı çalışma izni başvurusu dosyası siteme tarattırılır gerekli başvuru formu doldurulur ve  sonuç kaydı ile Bakanlığa yabancı bakıcı çalışma izni başvurusu yapılmış olur. Yasal sürede Çalışma Bakanlığı başvuru ile ilgili gerekli değerlendirmeyi yaparak yabancı bakıcı için yabancı ev hizmetlisi çalışma izni belgesi düzenler, çalışma iznini ailenin adresine gönderir. Aile yabancı bakıcının SGK sigorta kaydını yaparak işlemi neticelendirir.

Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni evrakları

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Çalışma İzni başvurusu yapılıp ve evrakları sisteme tarattıktan sonra Bakanlığın yapmış olduğu incelemelr neticesinde mevzuatlara uygunluğu görülüp Yabancı uyruklu bakıcı için çalışma izni alındıktan sonra SGK kurumundan işveren olan aile yabancı uyruklu bakıcının sigorta kaydını yapar ve çalışma izni işlemleri sonuçlanmış olur.

 • Yabancı uyruklu bakıcı ile işveren aile tarafından hazırlanacak evrakları aşağıda sıralamış bulunmaktayız.

 • Çalışma Bakanlığı çalışma izni başvuru formu ( yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni başvuru formu ) ,

 • Yabancı bakıcının pasaport fotokopisi

 • Yabancı bakıcının 4 adet biometrik fotoğrafı

 • Yabancı uyruklu bakıcı ile  işveren aile arasında hazırlanmış belirli süreli iş sözleşmesi,

 • Yabancı uyruklu bakıcı için Tük Elçiliğine hitaben çalışma izni başvurusu konulu dilekçe,

 • Çalışma Bakanlığına hitaben yabancı uyruklu çalışma izni başvuru dilekçesi

 • İşveren aile anne veya babanın nüfus cüzdan fotokopisi

 • Çocukların nüfus cüzdan fotokopisi

 • Ailede işveren olacak olan anne veya babanın e-imzası, kep hesabı gerekir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu, Yabancıların Çalışma İzni, Yabancılar Oturum İzni, Turizm Teşvik Belgesi Danışmanlık