Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu örneği

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu örneği

Çalışma Bakanlığı 26.02.2018 tarihi itibari ile yabancı çalışma izni başvuru formu işlemlerinde e-imza mevzuatını uygulamaya  koymuştur. Aşağıda yabancı çalışma izni için neler yapmanız gerektiği uygulama örneği mevcuttur. Çalışma Bakanlığına neden yabancı çalıştırmak istediğinizi başvurunuzda çalışma izni formunu doldurur iken gerekçeli olarak yazmanız gerekmektedir. Aile Konutunda çalışacak olan  Yabancı kişiler ancak çocuk bakımı çalışma izni veya yaşlı hasta bakıma muhtaç kişiye bakacak şeklinde çalışma izni formu düzenlenebilir. Konu açıklama ve örneği kısa kısa notlar ile bilginize sunulmuştur.

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu

Yabancı ev hizmetlisi  çalışma izni başvuru formu için ziyaret edeceğiniz web sitesi http://www.goc.gov.tr/ dir.

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu
Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni formu

6735 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.
Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacı hariç) sahibi olan yabancıların işverenleri Çalışma Bakanlığına on-line çalışma izni başvurusu yapabilir. Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Çalışma Bakanlığına on-line çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı yabancı çalışma izni dilekçesi

Yabancıların çalışma izni başvuru formu doldurulur iken Çalışma Bakanlığı online başvuru sistemine girerken aşağıdaki belgeler gerekmektedir.

 • Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi.
  (Yurtiçi başvurularda )
 • Eğer başvuru yurtdışından yapılmışsa yabancıya T.C. dış temsilciliğinden verilen 2012- asdfg123-2507 (yıl-8 haneli kod-gün ay) şeklinde 16 haneli bir referans numarası.
 • Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet tezkeresi sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir. Aşağıdaki link ’ten sorgulanabilir.) https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguMo dul.aspx
  Önemli : Lütfen başvuruya başlamadan önce yabancı şahsın Doğum yılı ve İkamet tezkere numarası (İkamet tezkeresinin 1’inci sayfasında yer alır) ile Yabancı T.C. Kimlik Numarasını sorgulayınız. Çıkacak ekranda yabancının kimlik bilgilerinde orijinal pasaportundaki bilgilere göre hata/farklılık tespit ederseniz, başvuru yapmadan önce ilgili Emniyet makamına müracaat ederek bilgilerin düzeltilmesini sağlayınız.
 • Dilekçe(https://www.csgb.gov.tr/uigm/Contents/calismaizni/sozlesmevedilekceornegi adresinde mevcuttur.)
 • İşverene ait Ticaret sicil gazetesi, vergi kayıtları ve diğer gerekli evrak.
 • İşveren kişiye veya kişi veya kurum adına başvuruyu yapacak şahsa ait E-devlet şifresi (PTT merkez şubelerinden edinebilmektedir.)
 • İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten bir çok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)
 • Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bu konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname gereklidir.

NOT : Başvuruya başlamadan önce yukarıda belirtilen dokümanların bir tarayıcı vasıtasıyla .pdf uzantılı taranarak bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir.

Esenyurt Belediyesi ruhsat başvurusu

Esenyurt Belediyesi ruhsat başvurusu

Eseyurt Belediye sınırları içerisinde işyeri açmak isteyen firmaların veya şahısların Esenyurt Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı izni işlemleri için gerekli evrakları aşağıda sıralanmıştır

 • Esenyurt Ruhsat Müdürlüğüne hitaben Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı görülecek).
 • Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 • Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı.
 • Oda Kaydı  (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
 • Konut bölgesindeki işyerleri, apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli  MUVAFFAKATNAME.
 • Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi.
 • Kira Kontratı (Aslı Görülecek).
 • İskan Belgesi – İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi +Yapı Ruhsatı).
 • Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
 • İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
 • İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
 • 2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
 • Ruhsat başvuru sahibi (Vergi Levhasındaki isim) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada sözleşmesi.
 • İşyerine ait Çevre Temizlik, Emlak Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ödendi makbuzu.
Esenyurt belediyesi ruhsat başvurusu
Esenyurt belediyesi ruhsat başvurusu

Esenyurt Belediyesi Sıhhi Müessese Ruhsatı için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

ESENYURT DA SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Vergi Levhası ( Aslı Görülecek ).
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
Oda Kaydı ( Ticaret Odası veya Esnaf Odası ).
Ustalık Belgesi ( Lokanta, Pastane, Berber, vb. ).
Konut Bölgesindeki işyerleri için Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
Kira kontratı ( Aslı Görülecek ).
İskân Belgesi- İmar Müdürlüğünden Tasdikli ( Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
İşin Özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
Ruhsat başvuru sahibi ( Vergi Levhasındaki isim ) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada makbuzu.
İşyerine ait Çevre Temizlik ödendi makbuzu.

Esenyurt belediyesi işyeri açma ruhsatı

ESENYURT DA UMUMA AÇIK MÜESSESELERİN RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

Esenyurt Belediyesine hitaben Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
Vergi Levhası ( Aslı Görülecek ).
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
Konut Bölgesindeki işyerleri, Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME.
Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.).
Adli Sicil Belgesi.
Sağlık Raporu.
Kira Kontratı ( Aslı Görülecek ).
İskân Belgesi – İmar Müdürlüğünden Tasdikli ( Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
İşin Özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı

Türkiye de yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı başvurularında aranan şartlar ve İranlıların Türk vatandaşı olması için bir milyon dolarlık değerinde mülk alması şeklinde vatandaşlın başvurusu işlemleri ve gerekli evraklar.

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı
İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı

İranlı yabancılara Türk vatandaşlığı başvurusu                                                                                                                                                           

İranlı yabancılardan Türkiye de mülk alarak vatandaş olabilmeleri imkanı vardır. İstisnai olarak Türk vatandaşlığı başvurularında gerekli evraklar  nelerdir ve  vatandaşlık için hangi kuruma  başvurmak lazım ? Ayrıca mülk almadan önce hangi işlemleri yapmak lazım gibi bir çok mevzuat ve konu ile ilgili bilgiyi aşağıda paylaşacağız.

Türk vatandaşlığına başvuru şartları

– En az 2.000.000 Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tesbit edilen, (Şirket Kurup Yapılacak üretim veya döviz kazandırıcı sektörel yatırımlar)

– En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

– En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.

-En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alma ve üç yıl süre ile elinde tutma

Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur değerleri baz alınır.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli evraklar

 • Yabancı uyruklu kişinin Pasaport  Örneği
 • Yabancı uyruklunun ikamet izninin noter tasdikli örneği
 • Yabancılara alınan Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
 • Yabancılara Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
 • Yabancı kişinin Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına kurumlar arasında bilgi paylaşılmasına açık rızayı belirtir)

 

 

Devlet teşvik kredisi nasıl alınır

Devlet teşvik kredileri almak için hangi kurumlara başvuru yapmak lazım, Yatırım teşvik belgesi hangi illere verilir, Besicilik devlet teşviği almak için ne yapmak lazım ve KOSGEB teşvik kredisi nasıl alınır.

Devlet teşvik kredisi nasıl alınır

Devlet teşvik kredisi nasıl alınır
Devlet teşvik kredisi nasıl alınır

Devlet yatırım teşvik sisteminde verilen destek unsurları teşvik miktarları
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Devlet teşvik hibe desteği ve diğer mevzuatlar ile Devlet teşvik yatırım ve işletme kredisi konulu yazımız bu yazıda Kaynak olarak
https://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri/GAP-DAP-KOP-DOKAP-Hibe-Destegi

Devlet teşvik destekleri kaynak bilgilerini paylaştık

Hayvancılık dibe destekleri

T.C.GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Devlet teşvik GAP-DAP-DOKAP hibe deteği

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)
Anaç Sığır birime destek 350TL/baş – Buzağı birime destek 150TL/baş

ÜNEYDOĞU (GAP) VE DOĞU ANADOLU (DAP) PROJELERİ
KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK
SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
(BAKANLAR KURULU KARAR NO: 2013/4278)
(TEBLİĞ NO: 2013/7)

Proje uygulama süresi 2013-2015 yılları arasında olup, 50-300 baş arasında damızlık sığır işletmelerinin kurulması kapsamında; yeni ahır yapımı, damızlık dişi düve alımı, süt sağım sistemi ve süt soğutma tankı alımı konularında hibe desteği sağlamaktadır.
Damızlık düve ve makine ekipman alımlarında % 40, inşaat için ise % 30 oranında hibe desteği verilmektedir.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır:
GAP ve DAP kapsamındaki 25 ilde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine doğrudan başvurular yapılmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır:
Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.

Başvurular Ne Zaman Yapılır:
Başvurular her ayın 1-15’i arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılmaktadır.

DOĞU ANADOLU (DAP), GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP), KONYA OVASI (KOP) VE DOĞU KARADENİZ (DOKAP) PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
(BAKANLAR KURULU KARAR NO: 2014/6359)
(TEBLİĞ NO:2015/4)

Proje uygulama süresi 2014-2018 yılları arasında olup, 10-49 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları konularında hibe desteği sağlamaktadır.
Damızlık erkek materyal alımlarına % 80, inşaat desteği için ise % 50 oranında hibe desteği verilmektedir.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır:
GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki 35 ilde, inşaat yatırımları için doğrudan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, damızlık erkek materyal alımları için ise İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır:
Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Türkvet kayıt sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.

Başvurular Ne Zaman Yapılır:
Başvurular, projenin devam ettiği 2014-2018 yıllarında her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bir kez yapılmaktadır.

Uygulama ve Ödemeler:
Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat gönderilir.

Yatırım teşvik kredisi nasıl alınır

Yatırım teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar ve teşvik unsurları nelerdir teşvik belgesi almak için nasıl başvuru yapılır, yatırım teşvik kredisi nereden ve nasıl alınır sorularınıza bu yazımızda bilgi paylaşmak için yazdığımız konuların bilgi kaynağı aşağıda paylaşılmıştır.
Yatırım Teşvik Sistemi 4 alt uygulamadan oluşmaktadır:
Genel Teşvik Sistemi, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar

http://www.ito.org.tr/wps/portal/tesvikler-destekler?initView=true

A. Genel Teşvik Sistemi

Sektörüne bakılmaksızın (teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç olmak üzere);

I. ve II. Bölge’de asgari 1.000.000 TL,

III., IV., V. ve VI. Bölge’de asgari 500.000 TL

tutarında gerçekleştirilecek yatırımlar Genel Teşvik Sistemi’nden yararlanabilmektedir.

Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde sağlanan destek unsurları:

Teşvik Belgeli yatırım çerçevesinde, makine-teçhizat alımlarında;

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti (ithal edilmesi durumunda)

B. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında,
Her bir ilde teşvik edilecek sektörler ve bu sektörler için asgari yatırım tutarları belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde, bölgelere göre sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İstanbul’da Teşvik Edilen Sektörler (Asgari Yatırım Tutarları)

Derinin tabaklanması (Sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar – 1 Milyon TL
İlaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı – 4 Milyon TL
Sınai kalıp – 4 Milyon TL
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri – 4 Milyon TL
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı – 4 Milyon TL
Tıbbi, hassas ve optik aletler – 1 Milyon TL
Öğrenci yurtları – 100 öğrenci
Eğitim hizmetleri – 1 Milyon TL
Hastane yatırımı, huzurevi – Hastane 1 Milyon TL; huzurevi 100 kişi
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri – 1 Milyon TL
Öncelikli Yatırım Konuları

Öncelikli Yatırım Konuları, VI. Bölge’de yapıldığı takdirde o bölgenin; diğer bölgelerin herhangi birisinde yapıldığı takdirde ise V. Bölge’nin desteklerinden yararlandırılmaktadır. Aşağıda Öncelikli Yatırım Konusu olarak belirlenen sektörler belirtilmiştir.
1.Denizyolu ile yük ve / veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
2.Şehirlerarası yük ve / veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir-içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları
3.Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama tesisleri
4.Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)
5.Asgari 20 milyon TL tutarındaki biyo-teknoloji, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
6.Asgari 20 milyon TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar
7.Maden istihraç yatırımları ve / veya işleme yatırımları (İstanbul hariç)
8.Kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilk, orta ve lise yatırımları.
9.AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
10.Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
11.Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaz hariç)
12.Asgari 50 milyon TL tutarındaki LNG yatırımları ve yeraltı doğalgaz depolama yatırımları
13.Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyonTL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları / aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar
14.Maden Kanunu’nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları
15.Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar

Öncelikli Yatırım Konularından birinde 1 milyar TL ve üzerinde yatırım yapıldığı takdirde, V. Bölge için geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave yapılmaktadır.
C. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Aşağıda belirtilen sektörlerde ve parantez içinde belirtilen asgari yatırım tutarlarında gerçekleştirilen yatırımlar, Büyük Ölçekli Yatırım olarak tanımlanmıştır. Büyük Ölçekli Yatırımlara sağlanan destek unsurları, bölgelere göre bir sonraki tabloda belirtilmiştir.

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı (1 Milyar TL)
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (200 Milyon TL)
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları (200 Milyon TL)
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı
Ana Sanayi (200 Milyon TL)
Yan Sanayi (50 Milyon TL)
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve / veya Vagon İmalatı (50 Milyon TL)
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri (50 Milyon TL)
Elektronik Sanayi (50 Milyon TL)
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı (50 Milyon TL)
İlaç Üretimi (50 Milyon TL)
Hava ve Uzay Taşıtları ve Parçaları İmalatı (50 Milyon TL)
Makine / Elektrikli Makine İmalatı (50 Milyon TL)
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar (50 Milyon TL)

Türk vatandaşlığı başvuru

Yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığı işlemlerinde başvuru şekilleri nelerdir. Bir milyon dolara mülk alan yabancıya Türk vatandaşlığı veya genel olarak beş yıllık ikamet izni ile Türk vatandaşlığına başvuru nasıl yapılır.

Türk vatandaşlığı başvuru

Türk vatandaşlığı başvuru
Türk vatandaşlığı başvuru

Türkiyede yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına başvurularının nere yapılacağı ve gerekli evrakların neler olduğu bu yazımızda tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Türk vatandaşı olmak istiyorum ama nereye başvuru yapacağım aranan şartlar nedir gibi aşağıdaki sorularınızı yazdık ve cevapladık.

Türk vatandaşı nasıl olunur

Yabancıların Türk vatandaşlığı başvuru soruları ve cevaplarımız.

SORU: Türk vatandaşı başvurusu için yabancının kaç yaşında olması lazım?

CEVAP:Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı kişi reşit yaşta olmalıdır.

SORU : Türk vatandaşlığına başvurmak için Türkiyede kaç sene kalmak lazım ?

CEVAP: Yabancı uyruklu kişilerin Türkiyede 5 yıl kesintisiz ikamet izinli olarak kalıp daha sonra 6 ıncı yılında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

SORU: Yabancıların ikamet izin belgesi ile Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptıklarında en fazla yurt dışında ne kadar kalabilirler.

CEVAP: Yabancı uyruklu kişi Türkiye de ikamet izin belgesi ile bulunduğu 5 yılın toplamında yurt dışında toplam 180 günden fazla kalmamaları gerekir.

SORU : Türkiyede konut alarak Türk vatandaşı olabilirmiyim?

CEVAP: Türkiyede bir milyon ABD doları değerinde taşınmaz konut veya bina alanlar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

SORU: Türkiyede şirket açarak vatandaş olabilirmiyim?

CEVAP: Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşı olmak için başvurularında şirket kurarak başvuru yapabilmeleri seçeneği yoktur.

SORU : Türkiyede ne kadar yatırım yaparsam vatandaş olurum?

CEVAP: Yabancıların Türkiyede yatırım yaparak vatandaş olabilmeleri seçeneği mevzuatlara göre asgari 2.000.000 ABD dolarıdır.

SORU : Türk vatandaşlık başvurusu yapmak istiyorum bankada ne kadar param olmalıdır ?

CEVAP: Yabancıların Türk vatandaşlığına başvurularında istisnai vatandaşlık başvurusu maddesi ile Türkiyede Bankada 3.000.000 ABD doları vadesi hesap açan ve bu parayı 3 yıl bozdurmayacağını taahhüt eden yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Belediye ruhsat başvurusu

İstanbul genelinde Belediye Ruhsat Başvurusu;  Lokantalar, Cafeler, Oteller, İmalathaneler, Pastahaneler, Güzellik Salonları, Kreşler, Sanayi imalathaneleri vb bir çok tesis işyeri açılırken Belediyeye ruhsat başvurusu yapmak zorundadırlar.

 

Belediye ruhsat başvurusu
Belediye ruhsat başvurusu

Belediye ruhsat başvurusu

Belediye ruhsat başvurusu nereye yapılır ve gerekli evraklar nelerdir

Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruların Belediyelerin Ruhsat Müdürlüklerine yapılır. Açılacak olan işyerinin faaliyet konusuna göre işyerinde gerekli tüm makine ve teçhizatlar, ofisler ve diğer donanımlar kurulduktan sonra ve Belediyeye ruhsat başvurusu için müracaat edilir.

Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.

Belediye canlı müzik ruhsatı

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.

Belediye ruhsat başvurusu itfaiye raporu

Belediye gerekli evrakları aldıktan sonra İtfaiye raporu ve görüşü için İtfaiye Müdürlüğüne durumu intikal ettirir ve İtfaiye Daire Başkanlığının yetkili uzman kişileri tesiste yerinde inceleme yaparak tesis yangın ve ihbar açısından gerekli tüm tedbirleri almış ve donanımlarının tamamını kurmuş ise raporunda görüşünü Belediyeye bildirir.

İtfaiye Müdürlüğünden gelen rapora göre Belediye Ruhsat Şube Müdürlüğü tesiste belediye açısından gerekli denetimi ve teftişi yapar. İşyerinin faaliyet konusuna göre olması gereken nitelikler sağlanmış ise ve yine bina üzerinde veya yanında komşularının muaffakiyeti gerekiyorsa bu evraklarda tamamlanır ve Belediye Ruhsat Müdürlüğü işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı belgesini düzenler ve işletmeciye verir.

Belediye ruhsatı almak için gerekli evraklar

Tüm Belediyelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularında işin türüne tehlike derecesine ve faaliyet konusuna göre evraklar düzenlenmesi gerekir. Ön izin alınması gereken faaliyet konusu örnek okul öncesi eğitim kurumu kreş gibi tesisler buna örnektir. ÇED gerektiren tesislerde keza yine izin almak durumundadırlar.

Belediye ruhsat başvurusu yapılan işyerlerinde; Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin yetkili idareye bildirilmesi şarttır. Bildirim yapılırken aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Adlî sicil belgesi,

c) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu.

Çalışmanın devamı halinde sağlık raporu her altı ayda bir yenilenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılamaz.

Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki belgeler istenmez.

Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilir.

Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Esenyurt Belediyesi ruhsat başvurusu,

Beylikdüzü Belediyesi ruhsat başvurusu,

Başakşehir Belediyesi ruhsat başvurusu,

Silivri Belediyesi ruhsat başvurusu,

Küçükçekmece Belediyesi ruhsat başvurusu,

Avcılar Belediyesi ruhsat başvurusu,

Esenler Belediyesi ruhsat başvurusu,

Güngören Belediyesi ruhsat başvurusu,

Bayrampaşa Belediyesi ruhsat başvurusu,

Kağıthane Belediyesi ruhsat başvurusu,

Şişli Belediyesi ruhsat başvurusu,

Beyoğlu Belediyesi ruhsat başvurusu,

Beşiktaş Belediyesi ruhsat başvurusu,

Sarıyer Belediyesi ruhsat başvurusu,

Fatih Belediyesi ruhsat başvurusu,

Zeytinburnu Belediyesi ruhsat başvurusu,

Bahçelievler Belediyesi ruhsat başvurusu,

Eyüp Belediyesi ruhsat başvurusu,

gibi bir çok Belediyenin Ruhsat başvuruları bir biri ile aynıdır.

Belediye işyeri ruhsatı için gerekli şartlar

Belediye İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

İş yerinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

İşyeri açılacak olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

İşyeri ruhsat başvurusu yapılacak olan ve özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

Belediye sınırları içerisinde açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

İşyeri Ruhsat Başvurusu yapılacak olan karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

İşyeri açılış ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

İşyeri açma ve alışma ruhsatı başvurusu yapılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

Başvuru yapılan işyeri ile ilgili engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

İşyeri tesisin yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatlı Lokanta Cafe Otel Konaklama tesisleri gibi Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

Belediye ruhsat başvurusu işlemleri ile ilgili  öğrenmek istediğiniz sorularınızı aşağıda  soru cevap kısmında mutlaka bize yazınız en kısa zamanda cevaplarız.

Çalışma Bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur

Yabancıların çalışma izni işlemleri başvurusu için hazırlanan evraklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e-devlet sistemine giriş yapılarak ilgili başvuru formu doldurulur. Yabancılar çalışma izni formu doldurulur iken yabancının bilgileri işverenin bilgileri ve yabancının ne amaçla çalışacağı vb seçenekler doldurulur.

Çalışma bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur
Çalışma bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur

Çalışma Bakanlığı yabancılar için çalışma izni formu nasıl doldurulur

Yabancıların çalışma izni işlemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aşağıda sırası ile yazılmıştır.

Yabancı uyruklu kişi çalıştırmak isteyen ve  bu amaç ile Çalışma Bakanlığı sistemine veri girişi yapan kişiler başvuru formu nda yabancıyı ne amaç ile çalıştıracağını izah etmelidir.

Çalışma Bakanlığı yabancılar için çalışma izni ev hizmetlisi olarak başvuru şekli,

Bu başvuruda çocuk bakıcısı yabancı çalışma izni, yaşlı kişiye bakacak olan yabancılar için çalışma izni veya hasta bakıma muhtaç kişiye bakacak olan yabancıların çalışma izni başvurusu gibi 3 ayrı başlıkta ele alınabilir.

Çalışma Bakanlığı yabancı bakıcı çalışma izni

Başvuru formu doldurulurken gerekli evraklar

Çocuk Bebek bakıcısı çalışma izni işlemleri

Yabancı için hazırlanacak evraklar

Yabancı uyruklunun ikamet iznin belgesi

Yabancı uyruklunun pasaport fotokopisi

Yabancı kişinin 4 adet biyometrik fotoğrafı

Yabancı Bakıcı çalıştıracak Ailenin hazırlayacağı belgeler

İşveren Aile Anne veya Babanın nüfus cüzdan fotokopisi

e-devlet şifresi ile Çalışma Bakanlığı sistemine giriş yapılıp başvuru formu doldurulacak

Evde bakılacak olan çocukların nüfus cüzdan fotokopisi

Yabancı çalışma izni alacak olan ailenin konut adresini gösterir ikametgah adres belgesi

Yabancı hizmetçi Çalışma Bakanlığı izni için başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler ve hazırlanacak evraklar

Hasta bakıma muhtaç kişiye bakacak olan yabancı çalışma izni başvurusu

Yabancı uyruklu kişinin yukarıda bahsettiğimiz evrakların tamamı hazırlanacak ve yabancı bakıcı çalıştıracak olan ve hasta bakıma muhtaç kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, hastane raporu, işveren olacak olan aileden birinci derecede yakının nüfus cüzdan fotokopisi ve yukarıda işveren olarak belirtiğimiz diğer evraklar hazırlanacak ve bu şekilde başvuru formu doldurulacaktır.

Yabancılar ikamet sağlık sigortası

Yabancılar ikamet sağlık sigortası

Türkiye de ikamet izni almak isteyen yabancıların GÖÇ idaresinden e-randevu sistemi ile ikamet izni randevusu almaları gerekmektedir. Yabancıların ikamet izni başvurularında özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe numarasının sisteme kayıt edilmesi gerekmektedir.

Yabancılar ikamet sağlık sigortası
Yabancılar ikamet sağlık sigortası

Özel Sağlık Sigortası mevzuatı esasları çerçevesinde özel sağlık sigortası yapar iken doğru bilgilendirme sigorta ile ilgili teklifin detayı, sigorta kapsamının özelliklerine göre sözleşme türleri sigortayı ömür boyu yenileme garantisi, sigortalar arası geçiş işlemleri veya sigorta sözleşmesinin Ayrıca sigorta süresinin sona ermesinden sonra devam edecek olan tedavilerin ne şekilde olacağı tüm bu detaylı bilgiye sahip kadrolarının sigorta firmasında olmasının gerektiği gibi konuyu çok yönlü açabiliriz.

Yabancıların özel sağlık sigortası ile ilgili bilgi.

Sigortalının şirkete sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda, sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılır. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendisince bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karşılanır

Özel sağlık sigortası yapan şirketlerin uyması gereken kurallar

Şirket, özel sağlık sigortası isteyenlere sözleşme yapma kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, sözleşmenin müzakeresi ve yapılması sırasında sigorta sisteminin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlar, yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınır

Şirket, sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında bilgilendirmeye ilişkin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallara uymak zorundadır.

Özel sağlık sigortası yapan şirketlerin sorumlulukları

Şirket, sigortalının yazılı onayı alınarak, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, SBGM’den, SGK’danve Sağlık Bakanlığından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahiptir. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar şirket tarafından karşılanır. Şirket, sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular sorabilir. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.

Yabancı çalışma izni süre uzatımı için gerekli belgeler

Yabancı çalışma izni süre uzatımı için gerekli belgeler

Blog soru cevap bilgi : Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni ve süre uzatımı için başvurularda gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır. Evde Yabancı ev hizmetlisi olarak çalışanlar ile Şirketlerdeki yabancıların çalışma izni süre uzatımı başvurularına ait belgeler ile ilgili bilgi aşağıda sıralanmıştır.

Yabancı çalışma izni süre uzatımı için gerekli belgeler
Yabancı çalışma izni süre uzatımı için gerekli belgeler

Yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı gereli evraklar

1.Dilekçe
2.Başvuru formu
3.Daha önce alınmış olan çalışma izni fotokopisi
4.Yabancının 4 adet fotoğrafı
5.Yabancı kişinin Pasaport fotokopisi
4.İşveren kişi kimlik fotokopisi

Bu belgeler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilgi işlem sistemine yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı için veri girişleri yapılır ve çıktısı alınan başvuru formu işven kişi ve yabancı personel tarafından imza edilerek Dilekçe ekindeki başvuru formu ile birlikte gerekli olan diğer evraklar dosya ekine konularak Bakanlığa gönderilir.

Yabancı personel çalışma izni süre uzatımı

Turizm sektörü ve diğer ihracat sektörü gibi firmalarda çalışan yabancıların çalışma izni süre uzatımı nda gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır

1. Yabancı personel çalışma izni belgesi fotokopisi
2. Yabancı kişinin 4 Adet Biyometrik fotoğrafı
3. Yabancının pasaport fotokopisi

Yabancı personel çalışma izni süre uzatımı

Şirketin için gerekli belgeleri
1. Şirket Kuruluş ve en son sermaye ticaret sicil gazetesi
2.Şirket imza sirküsü
3.Bilanço ve gelir tablosu Vergi dairesi veya YMM onaylı olacak
4.Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
5.Vergi ve SGK sigorta borcu yoktur yazıları

Yukarıda iki ayrı başlık altında ele alınmış olan yabancı çalışma izni süre uzatımı ve başvuruda gerekli olan belgeler açıklamalı olarak yazılmıştır. Bilgi ve sorularınızı Blog sayfamıza yazarak cevap alabilirsiniz

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır

Belediyelerin sınırları içerisinde işyeri açma ve çalışma faaliyeti göstermek için yönetmeliklere göre belediye ruhsatı nasıl alınır ? sorularınıza cevap ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak için gerekli evraklar nelerdir? sorularınıza cevap bu yazımızda işlenmiştir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır

işyeri açma ve çalışma yönetmeliği ilgili maddesi

İşyeri açılması
Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.

İşletme ruhsatı için gerekli evraklar

 • Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Şirketler İçin gerekli evraklar

 • Başvuru Beyan Formu

 • Tapu Fotokopisi

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Ruhsatı (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

 • Kira Kontratı (Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

 • Vergi Levhası Fotokopisi

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • İmza Sirküleri(Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

 • Muvafakatname

 • ÇTV Makbuz Fotokopisi

 • İşyeriAçma İzni Harcı Makbuz Fotokopisi (İşyeri açma beyanında, ruhsat adreste hangi tarihte faaliyete geçildiğine dair Maliye Yoklama Fişi veya işe başlama tarihi yazan verdi levhası)

Türk Vatandaşlığı Başvurusu, Yabancıların Çalışma İzni, Yabancılar Oturum İzni, Turizm Teşvik Belgesi Danışmanlık