Etiket arşivi: çalışma amaçlı oturma izni

Çalışma Amaçlı Oturma İzni

Yabancıların çalışma amaçlı oturma izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan Yabancıların çalışma amaçlı izin belgeleri aynı zamanda oturma izni yerinede geçmektedir. Daha önceleri alınan çalışma izni belgesi Yabancılar şubeden çalışma amaçlı ikamet tezkeresi olarak kayıt işlemi görmesi gerekiyordu. Ancak son yapılan mevzuat değişiklikleri ile Çalıma Bakanlığından alınan çalışma izni aynı zamanda ikamet iznini de kapsamaktadır. Yani çalışma amaçlı ikamet izin belgesi işlemi yürürlükten kaldırılmış yerine sadece çalışma izni belgesi alımı geçerli olmuştur.

Yabancıların çalışma izni başvurularında yabancı uyruklunun çalışacağı iş dalına göre kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere göre yapılan başvurular olumlu neticelenmektedir.

Çalışma ve Oturma İzni Nasıl Alınır ?

Çalışma ve Oturma İzni Nasıl Alınır ?

Yabancıların Türkiye de doğrudan Çalışma Bakanlığına çalışma izni

Yabancı ev hizmetlisi çocuk bakımı yaşlı veya hasta bakımı işlemlerinde Türkiye’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan başvurularda Yabancı kişinin Göç İdaresi Müdürlüğünden en az 6 aylık ikamet izni belgesi alması şarttır. (Not: yabancılara uygulamadaki mevzuatlara göre ikamet izin belgeleri 1 yıl olarak düzenlenmektedir) Türkiye’de ikamet izin belgesi almadan  veya (Vize ihlali yaptığı Kaçak olduğu için  Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi  Bulunmayan Yabancılar)  Yabancı uyruklunun kendi ülkesindeki Türk Büyük Elçiliğine e-devlet sistemindeki formu doldurur ve Türk Konsolosluğunun istemiş olduğu evrakları Konsolosluğa ibraz eder  başvuru ile yabancıya verilen elektronik başvuru numarası ilgi tutulup  Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-devlet sistemine gerekli belgeler online olarak taratılır ve alınan çıktı başvuru formu imzalanıp dilekçe ekindeki evraklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilir ve makul sürede Çalışma Bakanlığı dosyayı inceleyip neticelendirir Alınan çalışma izni ile işveren SGK Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurup ev hizmetlerinde işçi çalıştırmak amaçlı Sigorta kaydı yaptırır ve her ay çalışanın sigortasını  SGK Banka hesabına yatırır.

Çalışma İkamet İzni

Çalışma İkamet İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurularında aranan şartlar ile birlikte gerekli evraklar listesinin en başında yabancı uyruklunun GÖÇ idaresinden alınmış ikamet izni belgesi istenilmektedir.

Yabancıların çalışma izni başvurularında ikamet izni belgesi ekleyebilmek içinde GÖÇ idaresinden e-randevu alarak Turistik amaçlı ikamet izin belgesi almak gerekir. Çalışma izni başvurularında yabancı uyruklu kişinin hangi departmanda ve ne amaç ile çalışacağı önem arzetmektedir. Keza Çalışma Bakanlığı neden Türk personel değil de yabancı personel çalıştırmak istiyorsunuz sorusuna mantıklı  cevap yabancı personelin çalışacağı  personelin çalışacağı pozisyonla doğrudan ilişkilidir.

Çalışma Bakanlığına başvurularda yabancı ev  hizmetlisi başvuruları başlığı altında detay mantık ise evde bebek veya çocuk bakıcısı olarak çalıştırmak ihtiyacı ile çalışma izni için başvuru şekli veya Evde Hasta bakıma muhtaç kişi için yabancı uyruklu çalıştırma tercihli çalışma izni başvurusu veya Evde Yaşlı kişiye bakmak üzere görevlendirmek amaçlı Çalışma Bakanlığına yapılan başvuru şekli olarak izah edilebilir

Çalışma izni belgesi aynı zamanda çalışma ikamet izni yerine geçmektedir.

Çalışma Oturma İzni

Çalışma oturma izni

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye de uzun süreli kalmak gerek ticaret yapmak şirket kurmak veya çalışma amalı iseler mutlaka ve mutlaka ilk önce GÖÇ idaresinden ikamet izin belgesi almak zorundadırlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma amaçlı başvurularda ilk öncelikli asgari 6 aylık ikamet izni şartı aranır çalışma izni başvuruları 1 yıllık olarak değerlendirildiği için yabancı uyruklu kişilerde GÖÇ idaresine başvurularında genelde 1 yıllık turistik amaçlı ikamet izni için başvurusu yaparlar.

Çalışma Bakanlığından alınan çalışma izni belgesi  aynı zamanda ikamet izni yerine de geçer.

Çalışma izni almak isteyen kişi talebi ile çalışma izni değerlendirilmez. yabancı bakıcı veya yabancı personel  çalıştıracak olan Türkiye de yerleşik Aileler, Firmalar veya Kurumlar neden yabancı personel çalıştırmak istediklerini mantıklı ve gerekçeli olarak ibraz etmek zorundadırlar. Çalışma Bakanlığı yabancı uyruklu kişi çalıştırma taleplerini kendi mevzuatlarına göre inceler uygun gördüğü çalışma izni başvurularını olumlu olarak neticelendirir ve gerekli harçlar yatırıldıktan sonra çalışma izni belgesini düzenler ve ilgili adrese PTT aracılığı ile postalar

Çalışma oturma izni

Etiketler: Çalışma oturma izni, çalışma ikamet izni, oturma izni uzatma için gerekli belgeler, çalışma ve oturma izni nasıl alınır, çalışma ve oturma izin belgesi, oturma izni uzatma için gerekli belgeler, bakıcı çalışma izni, yabancı bakıcı çalışma izni nasıl alınır, ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak işveren başvuru dilekçe örneği, çalışma izni uzatma başvuru dilekçesi örneği, yabancı çalışma izni uzatma başvuru formu, yabancı çalışma izni iptal dilekçesi örneği, yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni nasıl alınır,