Etiket arşivi: Kapasite raporu elektrik indirimi

Kapasite Raporu Elektrik İndirimi

Kapasite raporu elektrik indirimi

Sanayi sektörü imalatçı firmaları bağlı oldukları Ticaret Odası veya Sanayi Odasına Başvuru yaparak kapasite raporu aldıktan sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yaparak kapasite raporu ve firma evraklarını ibraz ederek imalat yapmış oldukları sektör ile ilgili Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunurlar.

Daha sonra firmaları adına düzenlenmiş olan kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi ile elektrik aboneliğine bağlı oldukları kuruluşa Sanayi Tarifesinden elektrik tüketimi abone tarife değişikliği için başvuru yaparlar.

1987 yılında kurucu aile büyüklerimizin yanında dosya hazırlama kanun ve mevzuatların irdelenmesi ve sahada ilgili kurumlarda işlemlerin takibi tecrübemiz ile bütünleşen ve ayrıca yüksek eğitim sürecimizin İktisat ve Hukuk içerikli olmasının getirmiş olduğu avantajlar ile bir çok iş dalında mevzuatlara ve kriterlere göre çözüm önerileri sunmaktayız. Bunlardan bazı başlıklarımız Yabancıların Çalışma İzni, Vatandaşlık İşlemleri, Şirket Kuruluş İşlemleri,  Yatırım teşvik belgesi alımı ve yatırım teşvik belgelerinin kapanışı, dosya hazırlama ve işlemlerin takibi, Turizm yatırım belgesi ve işletme belgesi, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi alımı sürecinde dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla.

Ozan Turan