Etiket arşivi: Turizm yatırım belgesi nereden alınır ?

Turizm Yatırım Belgesi Yönetmeliği

Turizm yatırım belgesi yönetmeliği.

Turizm sektöründe yapılması planlanan yatırımların sınıflandırılması nitelikleri ve olması gerek standartlar ile ilgili daha detaylı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayınlanmış olan yönetmeliğin web sitesi linki aşağıda tarafımızca bilginize sunulmuştur

Turizm yatırımı belgesi taleplerinde gerekli belgeler


a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.

b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor.

c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.

e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.

f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile ilgili daha geniş bilgiye Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinin linki ile ulaşabilirsiniz

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14518/turizm-tesislerinin-belgelendirilmesine-ve-niteliklerin-.html

Turizm Yatırım Belgesi Avantajları

Turizm yatırım belgesi avantajları ?

Ülkemizde turizm sektöründe yatırım yapmayı düşünen müteşebbislerin yapmayı düşündükleri tesislerin nitelik ve kapasitelerine göre sınıflandırılmasını belirleyen ve tesis yapılmadan Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru ile talep edilen belgenin türü turizm yatırım belgesidir.

Yatırım yapılmadan alınan turizm yatırım belgesi yatırımcının yönetmeliklere uygun olarak yatırım planlaması yapmasını sağlar ve bu şekilde bilinçli yapılan turizm yatırımı ileride tekrar tekrar revize etmeden tesisin planlı olarak yapılmasını sağlamış olurç Ayrıca yatırımcı müteşebbis devlet teşviklerinden yararlanmak istiyor ise yatırım teşvik belgesi taleplerinde mutlaka turizm yatırım belgesi ibrazı zorunludur.

Turizm Yatırım Belgesi Nereden Alınır ?

Turizm yatırımı belgesi nereden alınır ?

Turizm sektöründe yönetmelikler ile nitelikleri belirtilen turizm sektörü yatırım tesisleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak Turizm yatırım belgesi talep edilir ve hazırlanan dosya başvurusu ilgili uzmanlar tarafından incelenir ve turizm yatırım belgesi düzenlenmesi uygundur üst yazısı ile yatırımcı firma tarafından turizm yatırım belgesi düzenleme harç ücreti Bakanlık hesabına yatırılması talep edilir ve tesisin kapasitesi ve niteliğine göre belirlenen harç bedeli yatırımcı firma tarafından yatırıldığında ve banka dekontu Bakanlığa ibraz edildikten sonra Turizm yatırım belgesi yatırım Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yatırımcı firma ünvanı veya adı soyadı tesis adı, yatırım yeri adresi ve tesisin niteliği, kapasitesi, yatırımın başlangıç ve tamamlama tarihi yazılarak turizm yatırım belgesi düzenlenir.

Turizm Yatırım Belgesi Nedir ?

Turizm yatırım belgesi nedir ?

Turizm sektöründe  Kültür ve Turizm Bakanlığının mevzuatlarında belirlenmiş olan kapasite ve kriterlerdeki tesislere Turizm yatırım belgesi düzenlenir Turizm yatırım belgesi taleplerinde tesisin kapasitesinin büyüklüğüne göre ÇED Raporu istenebilir. Turizm yatırım belgesi alarak turizm işletme belgesi almadan ve Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan Turizm yatırım belgesi ile tesiste alkol verilebilmesi son düzenlenen yayınlanan mevzuatlar ile kaldırılmıştır. Konaklama ve Yeme içme tesislerinde alkol verilebilmesi için mutlaka Turizm işletme belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Turizm sektöründe yapılması planlanan yatırımların yatırım teşvik belgesi taleplerinde tesisin niteliğine göre Turizm yatırım belgesi düzenlenme zorunluluğu

Ekonomi Bakanlığınca teşvik edilen yatırımların yatırım teşvik belgesi taleplerinde planlanan yatırımın mevzuatlar ile belirlenmiş olan sınıfına göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş olan turizm yatırım belgesi Ekonomi Bakanlığına yatırım teşvik belgesi başvuru evrakları arasında talep edilen belgedir.

Turizm Yatırım Belgesi Nasıl Alınır ?

Turizm yatırım belgesi nasıl alınır

Konaklama tesisi olarak planlanan yatırımın sınıf ve kapasitesine göre proje hazırlanır ve Bakanlığa tesisin türüne göre turizm yatırım belgesi talepli başvuru yapılır.

Madde 5 – (Değişik: 3/1/2011-2011/1271 K.) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda belirtilen belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

  1. a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.
  2. b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor. c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
  3. d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.
  4. e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.
  5. f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.