Etiket arşivi: Yeşil yıldız belgesi almak için gerekli evraklar

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeşil Yıldız Belgesi almak için,, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Başvuru yapılır; Yeşil Yıldız Belgesi Başvurusu ile ilgili dilekçe ekine eklenecek olan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR

YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR
YEŞİL YILDIZ BELGESİ NASIL ALINIR

Kültür ve Turizm Bakanlığına, Yeşil yıldız belgesi talepli başvuru yapılır ve tesis ile ilgili aşağıdaki bilgiler, belgeler vb dokümanlar Yatırım ve İşletme Genel Müdürlüğüne, dilekçe ile birlikte sunulur.

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeşil yıldız belgesi başvuru dilekçesi ile birlikte, sırası ile aşağıdaki dokümanlar, evraklar hazır edilip; Bakanlığın Matbu dilekçe hazırlanarak, ekine, aşağıdaki evraklar, vb. dokümanlar eklenerek başvuru yapılır.

  • İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor,
  • Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,
  • İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,
  • Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,
  • Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,
  • İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
  • İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
  • Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
  • Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,
  • Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

Yeşil yıldız belgesi talepleriniz ile ilgili kendinizde başvuru yapabilirsiniz veya isterseniz bizlerden danışmanlık hizmeti veya bilgi alabilirsiniz.